La qüestió
CoMB MÓN PROFESSIONAL

Com valores el treball que vau dur a terme els membres del comitè d’experts i el document final que vau elaborar

Salvador Navarro Soto

Salvador Navarro Soto,
cap del Departament de Cirurgia Hospital Universitari Parc Taulí

Personalment, poder treballar en aquest Comitè va ser una gran experiència i una oportunitat en molts sentits. He après de tothom, sobretot d’aquells companys i companyes d’àrees en les quals tinc menys experiència, com són l’economia de la salut i l’Administració publica.

Crec que la metodologia emprada per arribar al document final va ser una de les claus de l’èxit perquè va permetre, primer, una discussió dels subgrups de treball i, després, la posada en comú i la deliberació de la feina feta entre tot el grup. Això va fer que s’assolís un alt grau de consens en totes i cada una de les propostes presentades.

El treball resultant és un document clar, concís i rigorós que pot ser útil per modificar i millorar el nostre sistema públic de salut. Per altra banda, una de les seves virtuts és que, al meu criteri, pot ser aplicat per qualsevol govern de diferent signe polític.


10La qüestió?Com valores el treball que vau dur a terme els membres del comitè d’experts i el document final que vau elaborarMireia Puig  i Campmany

Mireia Puig i Campmany,
cap del Servei d’Urgències de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Va ser molt més senzill posar-nos d’acord en els punts rellevants. Per adequar la pràctica clínica, sembla imprescindible implantar una gestió clínica en base a processos, basada en el valor. Repensar i redissenyar els processos clínics evitant la fragmentació, impulsar-ne un control i una regulació que garanteixi l’eficiència i la sostenibilitat. Per poder-ho fer, es fa imprescindible adaptar els sistemes d’informació actuals per generar dades accessibles i de qualitat, que incloguin el registre d’activitat, però també d’esdeveniments adversos, d’indicadors quantitatius i qualitatius de procés i que tinguin en compte la seguretat del pacient. L’anàlisi acurada de les dades hauria de marcar els nous objectius en salut i regular la implantació de nous processos i la millora contínua dels existents. Crec que ens n’hem sortit, encara que ara el repte sigui traslladar la iniciativa a actuacions reals que preparin el sistema sanitari per al futur immediat. La urgència és gran.


Oriol Yuguero Torres

Oriol Yuguero Torres,
especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Servei d’Urgències. Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

La feina feta ha estat molt positiva. Aquest document ha servit per crear consens i hem intentat anar més enllà de propostes de diferents visions polítiques per posar en comú allò que cal millorar per garantir la sostenibilitat del sistema públic de salut. Un dels punts més positius és que s’ha reconegut que cal millorar les condicions dels professionals sanitaris. És un document de partida, amb el compromís dels diferents partits del Parlament de posar-ho en marxa en el nou govern que surti de les properes eleccions. Millorem en condicions dels professionals, propostes de recerca i innovació, implantació de les noves tecnologies de forma real i amb el pacient en el centre de l’assistència. I, per fer-ho, sol·licitem una inversió de recursos econòmics que situï la despesa en salut al nivell d’altres països europeus. Esperem que aquest document tingui recorregut. El sistema ho necessita, però també els professionals i, principalment, els pacients.


Mónica Povedano Panades

Mónica Povedano Panades,
cap de Secció de Neurofisiologia Clínica. Coordinadora de la Unitat Funcional de neurona motora. Hospital de Bellvitge

La participació en un moment com l’actual en el document ha estat un orgull, un vot de confiança per part del govern en la feina que fem els professionals. Alinear en la tasca professionals de diferents àmbits de la salut: gestors, economistes, metges, infermers, del sistema públic i concertat, ha permès compartir des de diferents punts de vista opinions sobre la situació actual del sistema i cap a on ha d’anar la millora. El fet de que l’haguem treballat en situació de pandèmia, moment que ens ha posat sobre la taula els defectes del nostre sistema (i les grans coses bones que té, entre d’altres, els professionals que l’integren), ha fet que el treball fos més dinàmic i enriquidor.

Són 30 mesures que aplicades, independentment dels grups polítics que ens governin, permetran que el nostre sistema de salut avanci no sols en l’assistència clínica d’excel·lència, sinó també en el marc organitzatiu, en l’apoderament del ciutadà, en la recerca i en la docència.

 

Articles complets a: blogcomb.cat