l’eutanàsia
CoMB MÓN SANITARI

Davant l’aplicació de la llei de l’eutanàsia

Els Col·legis de Metges de Catalunya creen una comissió consultiva

Amb motiu de la recent aprovació de la Llei Orgànica de regulació de l’eutanàsia, per la qual es regula l’ajuda per morir a l’àmbit de l’estat espanyol, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha considerat adequada i necessària la creació d’una comissió de caràcter consultiu sobre l’aplicació de l’esmentada llei a Catalunya, amb l’objectiu general de vetllar per la seguretat jurídica i medicolegal i pel compliment deontològic. La Llei Orgànica de regulació de l’eutanàsia entrarà en vigor el mes de juny, tres mesos després de la seva publicació al BOE.

Es plantegen com a objectius específics d’aquesta comissió:

  • Difondre entre els metges i metgesses els conceptes de la nova llei.
  • Formar els metges i metgesses en els aspectes medicolegals i jurídics de la llei.
  • Protegir el dret de l’objecció de consciència dels professionals que, per les seves creences i concepció ideològica, vulguin exercir-lo.
  • Garantir el compliment dels deures dels professionals: confidencialitat i intimitat dels pacients.
  • Vetllar per la normopraxi assistencial i per la seguretat clínica dels professionals que prestin l’ajuda per morir.
  • Elaborar un protocol d’actuació.
  • Col·laborar amb la Comissió de Deontologia del CCMC en aquelles qüestions derivades del desplegament de la pròpia llei.
  • Col·laborar amb la Comissió de Garantia i Avaluació que, segons estableix la mateixa llei, crearà el Departament de Salut. 

Segons consta al seu preàmbul, la llei “pretén donar una resposta jurídica, sistemàtica, equilibrada i garantista a una demanda sostinguda de la societat actual com és l’eutanàsia”. En aquest context, el CCMC es reafirma en la línia de potenciar la “mirada pal·liativa” en situacions de final de vida.