CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

El Servei d’Ocupació vetlla per la qualitat de les ofertes laborals

Malgrat les dificultats del 2020, el Servei d’Ocupació del CoMB continua donant servei a col·legiats i organitzacions, superant registres any rere any. El nombre de metges inscrits no ha deixat d’augmentar i, per primer cop, s’ha superat el nombre de 500 inscrits en un any. L’últim trimestre del 2020 també ha estat de rècord, mai abans no s’havien rebut més de 500 ofertes ni s’havien gestionat més de 400 ofertes en un mateix trimestre. 

Durant la primera onada de la pandèmia, des del Servei d’Ocupació, i aprofitant l’equip humà i la tecnologia, es va crear i gestionar una borsa específica de professionals de suport COVID-19 de més de 1.200 persones que es varen posar a disposició del sistema de salut en la lluita contra aquesta malaltia. 

En els últims 5 anys, els inscrits al Servei d’Ocupació han anat augmentant anualment, fins a arribar, el passat 2020, a 563 inscrits en un any. Això suposa un augment del 27 % respecte el 2019 i d’un 67 % respecte al 2016. 

 

El perfil del metge inscrit 

Actualment hi ha 3.840 usuaris actius a la borsa de treball del Servei d’Ocupació, que està oberta a tots els metges col·le­­giats a qualsevol dels quatre col·legis catalans.

La mitjana d’edat  dels inscrits el 2020 se situa en els 37 anys i la majoria dels nous inscrits han nascut fora de l’Estat espanyol (60 % nascuts a l’estranger), sobretot a Llatinoamèrica. El perfil del metge inscrit continua sent de manera majoritària el de metge no especialista: el 2020, el 80 % dels metges inscrits no disposaven d’especialitat via MIR o d’especialitat homologada. Aquest fet suposa un desajustament, ja que la majoria d’ofertes (el 74 %) demanen una especialitat via MIR o homologada. És per això que la borsa de treball també és molt atractiva per a professionals especialistes que amb tota confidencialitat volen rebre ofertes per complementar la seva feina actual o canviar-la. 

Aproximadament un 15 % d’ofertes es desestimen per no complir els requisits mínims que determina el Servei d’Ocupació.

Pel que fa al perfil de les ofertes, el sector privat és el que més en fa arribar (més del 50 %). El 10 % de les ofertes són del sector públic (ICS) i un terç del sector públic concertat. 

Des del Servei d’Ocupació, s’ha treballat per tal que les ofertes tinguin uns mínims de qualitat. En aquest sentit, s’ha aconseguit que el tipus de contractació majoritària sigui en règim laboral (més del 70 %). 

Durant el 2021 el Servei d’Ocupació implementarà la inscripció totalment en línia a la borsa de treball, sense perdre mai l’atenció personal i especialitzada. Es continuaran atenent consultes sobre sortides laborals, mercat de treball mèdic, reorientació de carrera o cerca de professionals. Tots aquests serveis es presten sense cap cost d’intermediació per a oferents ni per a demandants de feina. 

Una vegada més, cal insistir en la necessitat de buscar solucions a la incongruència de l’augment progressiu de col·legiació de metges que no poden homologar l’especialitat (terminis de 4-5 anys per ser avaluats)  o que tindran dificultats per accedir a la formació via MIR. En general, la taxa de metges/1.000 habitants és correcta, però quan es concreta per especialitats, hi ha grans diferències en la dificultat per a la seva cobertura.