compromissaris
CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

L’Assemblea de Compromissaris aprova el pressupost per al 2021

El mes de desembre de 2020 va tenir lloc la darrera Assemblea de Compromissaris de l’any. El president del CoMB, Jaume Padrós, va exposar en l’informe de presidència com la institució ha reaccionat a les necessitats dels metges durant la pandèmia i la seva preocupació davant l’arribada de la tercera onada després de les festes nadalenques. També va fer referència al fet que el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) no compartia la petició de cessament del director del Centre de Coordinació d’Emergències de Sanitat, Fernando Simón, promoguda pel Consell General de Col·legis de Metges de l’Estat (CGCOM).Tot i que els quatre col·legis catalans formen part de l’òrgan que agrupa els 52 de tot l’Estat espanyol, Jaume Padrós va matisar que els col·legis de metges catalans no secundaven la demanda i ho feien “per raons de fons i de forma”. Padrós va advertir que “la crítica legítima no justifica aquesta petició de cessament”, que d’altra banda, no formava part de l’ordre del dia de l’assemblea del CGCOM, tot i que la seva “transcendència” ho feia “exigible”, va afirmar Padrós.

 

Resultats i xifra de negoci de Grup Med

El conseller delegat i director general del Grup Med, Albert Lluch, va presentar els resultats de Grup Med de 2019, unes xifres que mostren la tendència sostinguda de creixement tant en ingressos com en resultats dels darrers anys amb una aportació directa al Col·legi de 2.875.369 euros. Aquests beneficis permeten finançar millor els projectes col·legials, així com més serveis i ajuts socials i econòmics per als col·legiats i les seves famílies. 

El conseller delegat i director general del Grup Med va emfasitzar que la corporació és una eina al servei dels metges i del Col·legi, coherent amb la seva missió i valors i que segueix compromesa a garantir-ne la sostenibilitat amb una estratègia de responsabilitat corporativa en el centre de la qual hi ha la creació de valor social sostenible en un àmbit de bon govern. 

 

Aprovació de la proposta de pressupost de l’exercici 2021

El tresorer del CoMB, Lluís Esteve, va presentar la previsió d’ingressos i despeses per a l’exercici de 2021 —aprovada pels compromissaris— que aborda els eixos prioritaris: l’accent social i la solidaritat dels metges (gràcies a programes d’atenció i ajuda als companys que es troben en circumstàncies complicades, destacant-ne el PAIMM i el PPS,  i a les bonificacions i exempcions en la quota col·legial); l’activitat col·legial, la participació i la proximitat de la institució al metge (amb iniciatives d’informació i divulgació, i la formació amb l’Institut de Formació Mèdica i Lideratge -IFMiL, iniciativa dels quatre col·legis catalans per donar impuls a la formació mèdica continuada i acreditada amb la visió compartida del lideratge). 

 

Bonificacions i exempcions de la quota col·legial

  • 50 %: metges en precarietat laboral* i metges joves (4 primers anys de col·legiació, dins dels 6 primers anys de llicenciatura).
  • Exempts de quota: baixa per maternitat, baixa superior a 90 dies, cooperació, jubilats, honorífics (els metges que han complert l’edat de 70 anys, passen a la condició de Col·legiats Honorífics) i aturats.

 

Quota col·legial trimestral per al 2021:

  • Quota col·legial 65,55 + Quota PPS 24,76 = 90,31 €
  • Quota col·legial reduïda 32,78 + Quota PPS 24,76 = 57,54 €

 

*Ingressos anuals inferiors a dues vegades el salari mínim interprofessional