delegació comarcal a Sabadell
CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

El CoMB estrena nova seu de la delegació comarcal a Sabadell

Les oficines es traslladen al carrer Batllevell, 79 de Sabadell, Vallès Occidental.

Amb aquesta nova seu, el CoMB vol millorar l’atenció dels col·legiats de Sabadell i de la resta de la comarca del Vallès Occidental, reforçant els serveis de suport i assessorament, amb una atenció integral i personalitzada i amb un tracte de valor des del compromís i la proximitat. El nou espai es centrarà en els serveis col·legials i del Grup Med, principalment en l’àmbit assegurador (Medicorasse) i bancari (Med1), i comptarà amb un equip especialitzat i amb un horari ampli per donar resposta a les prop de 2.000 consultes anuals que plantegen els col·legiats de la zona.  

La nova delegació potenciarà un model d’atenció centrat en el col·legiat. 

En aquesta línia s’han dut a terme les següents actuacions:

  • Habilitació d’àrees diferenciades per facilitar l’atenció personalitzada de l’assessor en cada visita.
  • Noves solucions tecnològiques a l’abast dels assessors i reforç de la cita prèvia.
  • Nou sistema que ofereix un estil d’atenció més proper i còmode.
  • Espais més silenciosos que afavoreixen la privacitat i que són adaptables als diferents perfils de col·legiat i de modalitats de gestions.
  • Reestructuració flexible per assumir les diferents capacitats d’activitat segons el moment de l’any.

A la comarca del Vallès Occidental, hi viuen més de 4.900 metges col·legiats (54?% dones i 46 % homes, amb una mitjana d’edat global de 50,8 anys), que són atesos a través de la delegació de Sabadell la qual gestiona el registre col·legial, informa dels serveis que ofereixen la resta d’àrees del CoMB i el Grup Med i orienta sobre com actuar i on dirigir-se per tractar aquells temes que requereixen un tractament especialitzat.