Arxiu Fotogràfic de la Professió Mèdica
CoMB CULTURA I SOCIETAT

Arxiu Fotogràfic de la Professió Mèdica

El projecte “Arxiu Fotogràfic de la Professió Mèdica”, iniciat des del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya (MHMC) a finals del 2004 fins ara, constitueix una iniciativa que cerca el rescat, la conservació, l’ordenació i la difusió del patrimoni fotogràfic i fílmic produït a Catalunya sobre tema mèdic. Les més de dues mil fotografies obtingudes fins ara han estat catalogades en una base de dades específica, a l’abast dels investigadors.

Alguns dels temes de les imatges conservades al Museu són sobre documentació fotogràfica, orles, congressos mèdics, pràctica mèdica, patologia general, microbiologia, dermatologia, oftalmologia, anatomia patològica i estereoscòpia.

Més informació: www.museudelamedicina.cat