Òscar Solans
CoMB

Entrevista

La transformació digital requereix que els professionals creguin en el canvi

Òscar Solans,  metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Responsable Funcional eSalut (HC3/LMS/IS3) al Departament de Salut. Director del Màster Executive in Digital Healthcare (UB)

L’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL) ha engegat un curs gratuït sobre la transformació digital de salut i les habilitats i tecnologies per a nous models d’atenció. Aquest curs el dirigeix el metge i expert en la matèria Òscar Solans que ens dona les claus dels reptes que comporta la transformació digital. 

 

Quina és la nova estratègia digital de Catalunya en l’àmbit salut?

La nova estratègia digital de Catalunya va dirigida a anar reduint sistemes d’informació. Des de l’inici del desplegament de salut digital es va fer un sistema multiproveïdor, un model TIC basat en la interoperativitat de sistemes. Cada proveïdor i cada professional opera des d’una estació de treball diferent, tant als hospitals com entre els mateixos hospitals o amb altres nivells assistencials. No hi havia un model de relació entre aquests sistemes d’informació. Es va fer una capa d’interoperativitat amb unes plataformes com la història clínica compartida, La Meva Salut o el Sistema Integrat de Recepta Electrònica (SIRE), plataformes que ens permeten comunicar-nos i sincronitzar informació entre diverses estacions de treball.  Però és un model limitat, tant per compartir informació com per cost. Catalunya està anant ara cap a un model d’unificació de sistemes i s’està treballant per fer un historial electrònic de salut que reculli la informació des de que el pacient neix fins que mor. Tenim tota la informació en la mateixa base de dades.

 

Com ha incidit la pandèmia en aquesta estratègia?

Abans de la pandèmia, el model de transformació digital ja havia començat. No és un model que s’hagi implementat gràcies a la pandèmia, sinó que aquesta ha estat un catalitzador, ha accelerat el que ja estàvem aplicant. 

 

Quins reptes planteja la transformació digital?

El primer repte és l’adopció de totes aquestes eines i solucions TIC que són l’avantguarda i que estan entrant en el sistema públic català. Hem d’assumir aquesta tecnologia, conèixer-la bé i aplicar-la en els processos de treball diaris. 

 

Quins beneficis ens pot aportar?

Els beneficis van molt relacionats amb la millora dels processos assistencials: la gestió de la demanda, la interacció amb el pacient o les eines de suport a la decisió clínica. Tot això són processos en què les TIC ens poden ajudar en el dia a dia de les consultes. Fer aquesta transformació no és fàcil. De la transformació digital, la part més important no és la part digital, sinó la part de transformació, que s’ha de poder fer de manera multiprofessional, amb un suport important de la gestió de les entitats proveïdores i del mateix sistema públic. Cal també que els professionals creguin en el canvi. 

 

Quines habilitats s’adquireixen al llarg del curs de l’IFMiL?

El curs va dirigit sobretot a donar habilitats als professionals. Primer, a accedir a un ampli ventall de coneixements del que és la telemedicina. Després, comencem a posar el focus en un model d’atenció no presencial, on tractem les televisites, i concretament, parlem d’habilitats en el model relacional amb els pacients, amb l’ús del telèfon, de les videoconsultes i de l’e-consulta. A continuació, fem un mòdul d’habilitats de coneixement de la part legal que implica l’ús de totes aquestes eines. L’última matèria del curs va dirigida a ajudar els professionals i les organitzacions a fer models de transformació de processos. Ja no tant pensant en les TIC, sinó en com fer un canvi de procés, una reenginyeria o un nou model de treball i implementar-ho a la pràctica real.

 

Amb quines eines pedagògiques es treballarà?

Treballem a partir de casos pràctics, recollim les millors bones pràctiques i mostrem com avança el desplegament territorial del model d’eConsulta del CatSalut. La idea és que, quan s’acabi el curs, es coneguin totes aquestes eines que posem a l’abast des del Catsalut i des del sistema sanitari públic català. 

 

Més informació.