Grup Med

Les assegurances de salut et cobreixen davant la COVID-19?

Tot i que les malalties derivades del coronavirus, així com la mateixa infecció, poden quedar fora de la cobertura de les pòlisses mentre es mantingui la declaració de pandèmia, el sector assegurador, excepcionalment, està oferint assistència als seus clients en cas de COVID -19 en certes situacions com pot ser la presència de símptomes, l’hospitalització o en determinades intervencions quirúrgiques. El que de manera general no estan cobrint les companyies és la prova de la COVID-19 amb caràcter preventiu.