CoMB

Molta feina feta i molta feina per fer

L’estiu ja és a tocar i, des de la Junta de Govern del Col·legi, ens hi acostem amb la satisfacció d’haver treballat intensament i d’haver fet molts deures. Alhora, som ben conscients que els propers mesos no podem afluixar. Tenim situacions que no poden quedar suspeses en el parèntesi de l’estiu, especialment, el malestar professional a l’àmbit de l’atenció primària. Ens cal trobar amb urgència una escletxa de llum que permeti albirar la possibilitat real de millores a curt i mitjà termini. Ens hem abocat de ple a assolir aquest objectiu. Els professionals sabem millor que ningú què està fallant a la primària i som, per tant, els professionals els que hem de liderar i marcar el camí, de la mà dels nostres pacients i sense menystenir allò que d’altres agents del sector puguin aportar-hi, sempre des del ferm compromís de millora.

Fa pocs dies el Col·legi ha acollit una trobada amb un grup nombrós de companys, tots ells metges i metgesses referents de l’atenció primària. Ha estat un pas molt important perquè, més enllà d’exposar problemes evidents i abastament denunciats (pèrdua de recursos humans i materials, sobrecàrrega assistencial, excés de burocratització, manca de mecanismes de participació professional...), hem posat en comú anàlisis fonamentades i propostes sòlides adreçades a enfortir l’atenció primària. Per descomptat, ho volem fer amb més recursos i amb més personal, però, sobretot, amb més espai per treballar amb autonomia i amb capacitat de decisió per donar als nostres pacients l’atenció que es mereixen i per recuperar la il·lusió i la satisfacció de fer de metges.

Aquest trimestre també hem presentat el pla d’acció per facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, una qüestió que ha estat durant massa temps relegada a un segon terme al nostre col·lectiu i amb la qual ens hem compromès de manera molt especial. I hem seguit insistint a denunciar la inacceptable precarietat laboral dels professionals. Aquest cop, hem anat fins a la Comissió de Salut del Parlament, davant la qual el vicesecretari del Col·legi i jo mateix vàrem alertar els grups parlamentaris dels riscos que suposa la precarietat laboral per als professionals, però també per al sistema, per als ciutadans i per al país.

No voldria deixar passar l’oportunitat per recordar-vos també que no us perdeu la informació que trobareu a la revista sobre la Guia professional de medicina privada editada pel Col·legi.

Els membres de la Junta de Govern del CoMB arribem al final de curs amb forces i il·lusió per seguir endavant. Bon estiu!


Jaume Padrós i Selma,
president del Col·legi de Metges de Barcelona