CoMB MÓN SANITARI

Pla d’acció del CoMB per la conciliació laboral i familiar de metges i metgesses

El Col·legi considera una prioritat donar resposta a les necessitats de conciliació del col·lectiu, tant per garantir el benestar emocional dels professionals com la qualitat de l’atenció que donen als pacients. Per aquest motiu, un grup de professionals ha elaborat un document on proposa a l’Administració, les patronals i les organitzacions sindicals un conjunt de mesures adaptades a les especificitats del col·lectiu mèdic

En una roda de premsa, celebrada a principis de març, el Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) va presentar el document La conciliació de la vida laboral, familiar i personal de metges i metgesses. Propostes i pla d’acció en el qual es plantegen mesures innovadores per fer compatible el desenvolupament professional dels metges i metgesses amb la vida familiar i personal. En l’acte van participar Jaume Padrós, president del CoMB; Elvira Bisbe, vicepresidenta del CoMB, i Iolanda Jordán, pediatra de l’UCI de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Jaume Padrós va destacar que la conci­liació és un repte encara pendent entre el col·lectiu mèdic i va insistir que per al Col·legi és una prioritat, “ja que garanteix el benestar dels professionals i, per tant, la qualitat en l’atenció al pacient”. El president del CoMB va assegurar que no es pot exigir l’excel·lència del sistema sanitari si es “maltracta” els seus professionals, espe­cialment els més joves.

Elvira Bisbe, en exposar el pla d’acció inclòs en el document, va assenyalar:  “Hem de canviar l’organització de la feina i prendre’ns aquests canvis seriosament. Per això fem propostes concretes que creiem que són factibles i que suposen poc cost”.

Iolanda Jordan va exposar les dades de què disposa el Col·legi sobre la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, i va destacar que més del 60 % dels professionals (tant homes com dones) de 30 a 49 anys tenen moltes dificultats per compaginar la seva feina amb l’atenció i cura dels fills.

Segons les dades del Col·legi, malgrat que les dificultats per conciliar són igualment expressades per homes i dones, la realitat és que són les metgesses les que, com passa en altres àmbits professionals, s’acullen fins a cinc vegades més a les mesures que la llei preveu per facilitar l’atenció als fills i fami­liars dependents (reduccions de jornada i excedències). Aquesta circumstància no tan sols penalitza les metgesses pel que fa a les seves retribucions econòmiques, sinó que sovint suposa un greuge pel que fa al seu progrés professional.

Aquesta situació és especialment preocupant en un col·lectiu que, com el de metges, té un percentatge de dones que supera el 50 %. Al CoMB, el 55,8 % dels professionals en actiu són dones i aquesta proporció és superior entre els professionals menors de 45 anys, una franja d’edat en la qual hi ha dues dones en exercici per cada home.


Grup redactor del document:
Elvira Bisbe, Xavier Blancafort, Berenguer Camps, Anna Carreres, Toni Castells, Marta Ciércoles, Àngels Escorsell, Montserrat García, Mireia Hernández, Iolanda Jordan, Anna Mitjans, Elena O’Callaghan, Gerard Serratusell, Gustavo Tolchinsky.

Gràfiques
Pla d’acció

Resum de les principals mesures incloses al document:

Propostes generals:

• Promoure el treball per objectius i abandonar la cultura del presentisme
• Actuar sobre la precarietat laboral (millores salarials i eliminació de males pràctiques contractuals)
• Personalitzar i adaptar a cada cas les mesures per facilitar la conciliació
• Mantenir el poder adquisitiu de les metgesses embarassades

Propostes per afavorir la flexibilitat horària i d’espai:

• Potenciar el teletreball (hi ha tasques que no requereixen presència física)
• Adaptació horària segons necessitats. Disposar d’hores recuperables per a necessitats familiars
• Promoure els bancs d’hores. Possibilitat d’acumular hores per disposar-ne en moments puntuals

Pla d’acció del Col·legi:

• Manteniment del programa d’ajuts per a la conciliació i la cura de familiars dependents (més de 1.000 ajuts anuals)
• Establir canals de comunicació amb administració, patronals, sindicats, etc. per abordar la conciliació de manera específica: elaborar plans de conciliació a les organitzacions sanitàries, promoure el funcionament per unitats de gestió, participar en el debat social de la Reforma Horària...
• Elaboració d’una enquesta entre metges joves per conèixer amb detall com influeix la precarietat laboral en les dificultats per conciliar.
- Creació d’una Xarxa de Dones Metgesses que faciliti suport i assessorament en matèria de conciliació i desenvolupament professional.
• Creació d’un banc de bones pràctiques que permeti donar a conèixer i compartir experiències d’èxit sobre conciliació.

Accés al document complet.