CoMB CULTURA I SOCIETAT

Cent vint anys de publicacions d’informació col·legial (1897-2017)

Aprofitant l’efemèride de la publicació del número 150 de la revista del Col·legi, revisem el nostre fons documental i presentem l’evolució d’aquesta publicació, que va néixer el 1897. Al llarg d’aquests 120 anys d’història ha volgut ser el pont de comunicació entre el Col·legi i els metges i metgesses.

Publicació

El Boletín Oficial del Colegio de Médicos de Barcelona (1897-1898) [1] es va crear com a òrgan d’expressió de les activitats i accions del recentment creat Col·legi de Metges de Barcelona. La revista mostrava les reunions de la Junta, els pressupostos, també notícies i disposicions científiques i professionals. El 1898 el Boletín va desaparèixer, quan el Col·legi va deixar de ser municipal i va passar a ser provincial.

Publicació

El 1922, el Col·legi va començar a editar la revista Medicina. Revista Gráfica-Médico-Quirúrgica (1922-1923) [2]. Allunyada de l’anterior butlletí, aquesta publicació va introduir el disseny, les fotografies i la publicitat. Contenia articles originals sobre matèries científiques i pràctiques. També extractes d’articles importants publicats en altres revistes mèdiques. Sempre amb l’objectiu de mostrar l’actualitat mèdica.

Publicació


Publicació

El 1926, quan es va establir la col·legiació obligatòria, el Col·legi va reprendre la publicació del Boletín del Colegio Oficial de  Médicos de la Provincia de Barcelona (1926-1930) [3]. Una revista que recuperava la sobrietat, però que alhora va introduir la publicitat a la portada. El Boletín publicava els pressupostos i les actes de les reunions de la Junta. I sempre en defensa de la col·legiació. El 1930, la Junta va acordar una sèrie de renovacions en la gestió del Col·legi, entre les quals es va potenciar l’ús de la llengua catalana, amb la publicació del Butlletí del Col·legi Oficial de Metges de la Província de Barcelona [4], el número 31 d’abril de 1930.

Publicació

El Col·legi va mantenir una estreta relació amb el Sindicat de Metges de Catalunya (SMC) i durant uns anys van compartir càrrecs directius i la revista el Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya (1932-1937). Després de la Guerra Civil, el Col·legi no va tenir una publicació periòdica fins al 1949. Va participar en suplements, en revistes mèdiques i en emissions radiofòniques, fins a la creació del Horizonte: boletín mensual de la C.A.S.O.E (1949-1957) [5]. Portaveu de la Comisión Asesora de la Seguridad Obligatoria Española (CASOE). una de les comis­sions que s’havien creat a partir de 1945, per tractar els temes dels metges del SOE.


PublicacióPublicació

El 1959, la nova Junta presidida pel doctor Lluís Trias de Bes va recuperar la revista portaveu del Col·legi, Información colegial (1959-1978) [6]. La informació al col·legiat era l’objectiu principal de la revista. La publicació informava àmpliament sobre el Col·legi i les activitats desenvolupades per les seccions col·legials. No mostrava tendències, però sí que va ser un exponent de l’obra social i les aspiracions dels col·legiats. El 1964, la Junta va acordar la construcció d’un nou edifici que pal·liés la manca d’espai del Casal del Metge. L’edifici de l’arquitecte Robert Terradas i Via es va inaugurar el 14 i 15 de desembre de 1968. A partir de llavors, la silueta de l’edifici es va convertir en un símbol del Col·legi i de la revista [7].

PublicacióPublicació

El febrer de 1971, la revista va encetar la seva tercera temporada amb la inclusió de publicitat a la portada. La nova Información colegial [8] era mensual i aspirava a ser un pont d’unió entre la Junta i la col·legiació. Amb tres objectius marcats: publicar i difondre la situació general del Col·legi. Plasmar les múltiples activitats de la Junta Directiva i de les seccions col·legiats, i per a l’últim, convidava a tots els col·legiats a enviar crítiques i suggeriments de la gestió col·legial. El 7 d’abril de 1976 es va escollir la primera Junta democràtica, presidida pel doctor Carles Pijoan. La nova Junta va engegar la renovació democràtica i la catalanització del Col·legi amb l’edició en català de la revista Informació col·legial [9]. Al número 66 de 1976 es tornava a la sobrietat, es van substituir els Extractes d’Actes per la Secció de Notícies d’interès col·legial i es va promoure les cartes al Director de la Tribuna Oberta.

PublicacióPublicació

Coincidint amb el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya, l’octubre de 1979, la revista del Col·legi va recuperar el nom original dels anys trenta Butlletí. Col·legi Oficial de Metges de Barcelona [10]. Un nou format gran amb fotografies i sense publicitat. En un període de transició democràtica i reforma sanitària, el butlletí va seguir amb l’objectiu primer de ser un vincle entre la Junta i els metges col·legiats. Aquesta nova revista cercava informar el col·legiat de les inquietuds, decisions i també la manera com la Junta afrontava els afers col·lectius. El 1984, el COMB: butlletí informació col·legial (1984-1987) [11] va disminuir el seu format i va recuperar la publicitat en color. Va seguir amb els mateixos objectius i també amb la publicació d’articles de fons sobre la Llei General de la Sanitat, la reforma de la medicina extrahospitalària, entre d’altres temes.

PublicacióPublicació

El 1988, es va canviar el nom del butlletí a Servei d’informació col·legial (conegut com SIC) [12], la numeració del qual ha arribat fins ara. Aquesta revista va recuperar les actes de les reunions i l’activitat de les seccions col·legials. Els articles de fons es van publicar a part, en una nova revista Metge i Societat. Al llarg de vint-i-cinc anys de funcionament, el SIC es va anar ampliant i va incorporar la informació generada per l’activitat del Col·legi amb un format més periodístic [13]. El 2013, el número 139 va aparèixer amb un format i nom totalment renovats. COMB Revista del Col·legi de Metges de Barcelona [14] amb nou disseny gràfic, on es potenciava la informació a través de les imatges. La revista ofereix una informació bàsica que es pot ampliar mitjançant un QR que remet al web del CoMB. PublicacióPublicacióA partir del número 149 s’ha implementat el format HTML, que s’adapta a mòbils, tauletes i ordinadors en general. Així, els metges i metgesses poden accedir més fàcilment a la informació que els pugui interessar des de qualsevol dispositiu.