CoMB MÓN SANITARI

Guia professional de medicina privada

La medicina privada té una llarga tradició a Catalunya i especialment a la província de Barcelona. En l’actualitat, sabem que al voltant de 6.000 metges es dediquen a l’àmbit privat sanitari.

L’activitat privada és una porta d’entrada als metges que volen desenvolupar la seva activitat professional per compte propi.

El treball per compte propi es caracteritza per:

• Ser un professional lliure, que no depèn jeràrquicament d’un altre.
• Tenir llibertat d’organització del treball (distribució de l’horari i calendari feiners segons convingui).
• Els mitjans de producció són propietat del mateix professional i es té l’oportunitat de treballar per diferents entitats i organitzacions alhora (compatibilitat amb la medicina privada).
• Els pacients atesos són de caràcter privat o amb pòlisses de salut (si es forma part del quadre mèdic de mútues o companyies asseguradores privades).
• Els ingressos econòmics estan directament relacionats amb el volum d’activitat desenvolupat.

Des del Col·legi de Metges de Barcelona volem donar una orientació als metges que han decidit dedicar-se a l’àmbit de la medicina privada, amb una guia profes­sional de medicina privada que exposi i detalli els tràmits i requisits necessaris per a la pràctica de l’activitat privada, a més de les recomanacions i passos per posar en marxa una consulta pròpia.

Aquesta guia està adreçada tant als metges joves emprenedors que volen treballar per compte propi com als metges sèniors que s’estan replantejant la seva vida professional.

Els continguts detallats a la guia estan englobats en apartats diferenciats per temàtiques:

Per treballar per compte propi (cobertura RETA/MEL, pòlissa de RCP individual, societats professionals, orientació professional...).
Per posar en marxa una consulta mèdica (canvi de titular d’una consulta existent, llicència de l’ajuntament, l’espai d’una consulta...).
Necessari en l’activitat privada (qüestions comptables, fiscals...).
Informació addicional (publicitat mèdica i promoció de serveis sanitaris...).
Informació als pacients (Oficina d’informació al ciutadà...).

La guia estarà a l’abast de tots els col·legiats i es podrà consultar al web i amb l’app del Col·legi.

Per a qualsevol dubte, us podeu adreçar a l’Àrea Professional on disposen d’exemplars per a tots els metges que hi estigueu interessats.