CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

El Col·legi s’apropa als centres de treball amb sessions sobre temes professionals i de praxi

La resposta a aquesta iniciativa està sent molt positiva i les qüestions més demandades pels professionals estan centrades en aspectes de la praxi mèdica i l’assessorament legal

El Col·legi de Metges ofereix als centres d’atenció primària i als hospitals un catàleg de sessions informatives sobre temes professionals i aspectes de la pràctica mèdica amb l’objectiu d’apropar la institució i els seus serveis als centres de treball dels professionals. La  Unitat de Participació del CoMB és l’àrea encarregada d’organitzar aquestes sessions i de donar resposta a les demandes o necessitats dels col·legiats que sorgeixin durant la visita.

Hi participen activament els membres de la Junta de Govern i els tècnics de les diferents àrees col·legials i es genera un espai de conversa molt profitós amb els companys metges sobre la professió i sobre com el col·legi els pot ajudar en el seu exercici i també en el seu àmbit familiar i personal.

Pel que fa a les temàtiques, el catàleg de sessions és ampli: la participació dels metges en la gestió i organització dels centres, la regulació de la pràctica mèdica dels metges i el compliment del codi de deontologia, la responsabilitat professional mèdica i la seguretat clínica, la responsabilitat dels professionals en relació amb la documentació clínica, les condicions legals per compaginar activitat pública i privada, el certificat mèdic de defunció, el metge malalt i la bona praxi, les necessitats socials i de dependència dels metges, com preparar la jubilació i què fer quan arriba, el paper del metge a la xarxa i els aspectes deontològics i la comunicació com a element fonamental en la relació metge-pacient.

L’anàlisi de l’error mèdic com un element de seguretat clínica, la responsabilitat mèdica i la pòlissa de RCP són els temes que centren la sessió sobre Responsabilitat Professional Mèdica i Seguretat Clínica que imparteix Josep Arimany, director de l’Àrea de Praxi, i el seu equip. En aquesta sessió, que és de les que més interessen als professionals, s’hi donen eines als metges per desenvolupar la seva pràctica de manera més segura, s’analitzen els protocols clínics i les guies de pràctica clínica existents per a l’especialitat concreta a la qual s’adreça la sessió i es donen pautes sobre el consentiment informat. El certificat mèdic de defunció és un altre dels documents medicolegals que generen dubtes entre els professionals i, arran de les diferents demandes rebudes pels centres d’atenció primària, s’ha afegit una sessió sobre aquest tema a l’oferta inicial.

L’assessoria jurídica del Col·legi dóna recomanacions als professionals sobre l’accés a la història clínica, els informes mèdics i els certificats mèdics en una sessió sobre responsabilitats dels professionals en relació amb la documentació clínica. La sessió a càrrec de l’advocada del CoMB, Mercedes Martínez, suscita molt interès entre els metges, sobretot de l’àmbit de l’atenció primària, ja que han de complimentar diàriament un gran volum de documentació clínica que forma part del procés assistencial, en ocasions genera dubtes, tant pel que fa a la redacció com a la responsabilitat professional.

Des de 2014, aquest apropament del Col·legi als centres de treball del metges s’ha materialitzat amb l’organització de 104 sessions informatives als centres. Si esteu interessats que el Col·legi en faci alguna al vostre centre, podeu contactar amb la Unitat de Participació a través del correu participacio@comb.cat.