CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

Les noves funcionalitats de l’app del Col·legi

Interactuar amb el Col·legi ara és més fàcil que mai. Noves funcionalitats s’incorporen a l’app “MetgesBarcelona”, un nou canal de comunicació que permet interactuar amb la institució a través d’un sistema d’identitat digital instal·lat al dispositiu mòbil.


RÀPID ACCÉS AL SERVEI D’OCUPACIÓ

Què:
Permet a tots els col·legiats consultar les ofertes de feina de l’àmbit de la medicina que estan en gestió.

Per què podràs:
• Veure el teu currículum que consta a la Borsa de treball.
• Informar de canvis en el  currículum per tal que s’hi incorporin. 
• Consultar les ofertes publicades i sol·licitar informació.
• Veure el registre de les ofertes en què estàs inscrit, i valorar-les i informar el Servei d’Ocupació de l’estat de la teva candidatura.

IDENTITAT MÒBIL PER RENDA 2016

Què:
Permet sol·licitar i descarregar el Certificat Quota – Renda per col·legiat.

Perquè podràs:
Descarregar el document on es detallen els imports que per diferents conceptes has satisfet al Col·legi durant l’exercici 2016 i que et pot ser d’utilitat fiscal per a la declaració de l’IRPF. (2016).

MetgesBarcelona, els serveis del Col·legi al mòbil