CoMB SECCIONS I COMARQUES

Metges d’Estètica

El paper de les seccions col·legials

J. Víctor García, president de la Secció Col·legial de Metges d’Estètica

Recentment, la major part de les seccions col·legials que han optat al DIACAP (reconeixement del CoMB per als metges de seccions col·legials que representen un sector professional sense regulació en matèria de titulació o formació), hem expressat el nostre desig de disposar o recuperar el protagonisme que considerem que ens correspon i que ens atorguen els Estatuts Col·legials, per proposar i defensar aspectes específics de l’exercici i de la problemàtica professional comuna, en definitiva, per participar directament i eficaçment en la definició del model d’àrea funcional que representem.

De manera particular i concreta, en matèria de formació (programes, continguts, formats, durada, avaluació, revalidació, etc.), perquè considerem que només podrem actuar en allò pel que estiguem formats, acreditats, capacitats i habilitats.

Últimament, hem observat que la formació en les diferents àrees a les quals ens dediquem se suspèn, perd l’acreditació o és molt difícil obtenir-la, habitualment amb l’argument genèric de “falta o poca evidència científica”.

Perquè la formació és essencial per consolidar i garantir el nostre futur professional, instem el nostre Col·legi que, una vegada més, defensi, canalitzi i lideri el procés d’acreditació de la formació continuada, ja que té els elements necessaris: per una part, les seccions col·legials, per una altra, el CEC i, al capdavant, sens dubte, una junta amb esperit constructiu i innovador.

Atès que el doctor Víctor Garcia també ens va fer arribar aquesta petició en forma de carta amb data 17/02/2017, adjuntem també la resposta que la permanent de la Junta de Govern del CoMB va remetre per escrit amb data 20/03/2017

Com sabeu, per a la Junta del CoMB és molt important el paper de les seccions col·legials com a assessores de tots els temes que afecten directament el col·lectiu que les integren.  

Respecte a l'escrit que ens heu fet arribar, crec que no cal que us recordi que el CoMB és pioner en el reconeixement de la formació extragrau dels seus col·legiats. Aquest esperit continua avui vigent i ens ha portat a treballar actualment en el disseny d'un projecte d'acreditació periòdica de la col·legiació, amb l'objectiu de fomentar la qualitat de l'atenció als pacients, i on la formació continuada, l'experiència i la competència tenen un paper clau per al desenvolupament de l'activitat professional (vegeu conclusions de la taula 3 del Congrés de la Professió, novembre 2016).  

Pel que fa a la formació mèdica continuada, és voluntat d'aquesta Junta mantenir el criteri, acordat en el seu moment, que la formació continuada que es faci en seu col·legial i la que es desenvolupi des del Centre d'Estudis Col·legials (CEC), ha d'estar degudament acreditada per l'òrgan del Departament de Salut que tots coneixeu. També sabeu l'esforç que hem fet davant dels criteris de l'Administració estatal i autonòmica sobre l'acreditació.*

No cal dir que el CEC, en el marc de la formació acreditada i amb el seu objectiu bàsic de promoure la formació tranversal entre els companys i les companyes, està a la vostra disposició per plantejar la possibilitat de promoure nous projectes amb la participació activa de les seccions.  

Finalment, volem fer-vos saber que seguirem intentant liderar la formació continuada, la seva acreditació i el seu reconeixement professional i estarem amatents al seu desenvolupament jurídic juntament amb l'Administració autonòmica, i en el marc de la Llei de Cohesió i Qualitat de l'SNS, i de la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries.

Gustavo Tolchinsky Wiesen,
secretari de la Junta de Govern  

*Accés al Manual de procedimiento de la comisión de formación continuada de las profesiones sanitarias. Última actualització novembre de 2013.