CoMB SECCIONS I COMARQUES

Metges MIR i Metges Joves

Replantegem els objectius de la Secció

Francesc Bas-Cutrina, secretari de la Secció Col·legial de Metges MIR i Metges Joves

Amb l’inici del nou any, i fruit d’una reflexió interna, la Secció MIR i Metges Joves hem replantejat els nostres objectius de treball per adaptar-nos i dotar-nos de més funcionalitat i utilitat. En aquest sentit hem apostat per dirigir els nostres esforços a:

- Arribar més al conjunt del col·lectiu MIR i Metges Joves, intentant ser el vehicle i punt de cerca real de respostes a dubtes, consultes i inquietuds.

- Fer-nos més visibles i més accessibles, plantejant una renovació de l’espai web del Col·legi dedicat a la Secció (amb un web actualitzat, simplificat i de fàcil accés per poder contactar-nos, que seria la pedra angular i de treball de la Secció).

- Activar el compte de Twitter amb la publicació periòdica d’informacions d’interès per al col·lectiu, ja siguin de consultes rebudes durant els darrers anys, com informacions del calendari del moment (jornades, notícies d’actualitat...).

- Mantenir les dues jornades anuals organitzades per la Secció, ben consolidades, i establir-les com a habituals dins del calendari d’efemèrides del Col·legi: la Jornada d’orientació per als futurs MIR (març) i la Jornada de benvinguda als nous R1 col·legiats (maig).

Els actuals membres de la Secció som residents de tercer i quart any. Des d’aquestes línies animem a tots els companys MIR amb motivació per ajudar i col·laborar, ja siguin dels nostres anys de promoció o d’altres, a sumar-se al projecte de renovació de la Secció que durem a terme durant aquest 2017!