CoMB SECCIONS I COMARQUES

Metges de l’Àmbit Sociosanitari

Els equips i les estructures al servei de les persones

Anna Olivé i Torralba, presidenta de la Secció Col·legial de Metges de l’Àmbit Sociosanitari

Hem començat l’any amb molta activitat, seguint l’estela del 2016. L’optimització dels recursos ha comportat més suport als programes d’atenció a la comunitat, entenent que on millor es troba el pacient és a casa seva i que els equips multidisciplinaris i les estructures han d’estar al servei de les persones, i no a l’inrevés. També s’han posat en valor les unitats d’estada curta, els anomenats llits de “subaguts”, a cavall entre els llits d’aguts i els de convalescència, quan no és possible el retorn o l’atenció directa a domicili. La pròxima jornada de debat del dia 4 d’octubre de 2017, la sisena, tractarà precisament sobre l’evolució del sector sociosanitari a Catalunya.

Volem informar també que des de la Junta de Govern s’ha creat una comissió amb professionals de diferents àmbits (primària, hospitalària, sociosanitari i residencial) per fer un document de recomanacions sobre el tractament i les necessitats dels pacients en situació de final de vida, prioritzant la planificació de decisions anticipades.