CoMB SECCIONS I COMARQUES

Medicina de l’Esport

Defensar el ple reconeixement de l’especialitat

Pedro Galilea, president de la Secció de Medicina de l’Esport

El 8 de març passat es constituí la nova Junta Directiva de la Secció de Medicina de l’Esport, substituint així de manera definitiva la junta gestora que la dirigia des de la seva fundació. És intenció d’aquesta nova junta defensar el ple reconeixement de l’especialitat, acabar el nomenclàtor propi de serveis, afrontar els reptes imposats per la normativa legal existent, els diferents aspectes relacionats amb l’intrusisme professional i la problemàtica del dopatge a nivell de l’assistència primària, així com els riscos que això pot comportar tant per al pacient com per al clínic.

Com sempre, la Secció resta oberta a tots el col·legiats interessats en l’esport i la competició i ens estimula a assessorar el Col·legi en tot els temes relacionats amb l’activitat física i l’esport. No oblidin mai que “l’esport és medicina”.