Grup Med

Dependència: què és, què suposa i com la podem afrontar econòmicament

El benestar i la salut són dues de les principals preocupacions de la nostra societat. Adversitats com accidents, malalties o el mateix envelliment poden fer que perdem l’autonomia per valer-nos per nosaltres mateixos. Aquesta situació desemboca en el que es coneix com un estat de dependència, circumstància en què, tal i com va definir el Consell d’Europa l’any 1998, es troben les persones que, per raons lligades a la falta o la pèrdua d’autonomia física i psíquica, tenen necessitat d’assistència o d’ajudes importants amb la finalitat de fer les activitats corrents de la vida diària i, de manera particular, les referents a la cura personal.

Per posar solució a aquesta falta d’autonomia, l’any 2006 es va aprovar a Espanya la Llei de Dependència, que pretenia servir de suport a aquestes persones, proporcionant-los una ajuda assistencial o econòmica. No obstant això, la crisi econòmica ha provocat dificultats a l’hora d’implementar la Llei i s’han produït retards en el pagament de les prestacions per a l’atenció de les persones en situació de dependència.

Com podem afrontar els costos derivats de la dependència?

En aquest escenari, el mercat assegurador ofereix productes amb la finalitat de proporcionar a l’assegurat una protecció que ajudi a cobrir les necessitats que li puguin sorgir en el cas de pèrdua de l’autonomia personal, ja sigui física o psíquica.

L’assegurança de dependència proporciona protecció i permet, pel cost d’una prima competitiva —que dependrà de l’edat de l’assegurat en el moment de la contractació i de la renda que vulgui assegurar—, percebre una indemnització econòmica en forma de renda mensual vitalícia en cas que a la persona se li reconegui en un futur una gran dependència.

Per exemple, imaginem que una metgessa de 50 anys es vol protegir davant d’una possible situació de dependència i calcula que, en cas de tornar-se persona dependent, necessitaria uns ingressos mensuals addicionals entorn als 1.000 €  per sufragar el cost d’una persona que l’atengui en el seu domicili o per ajudar a pagar les despeses d’una residència. Per fer front a aquesta situació, decideix contractar una assegurança de dependència per la qual pagarà 41,68 € al mes i per la qual rebrà 1.000 € mensuals vitalicis en cas que se li declari i reconegui una gran dependència (*).

Destacat


Pots demanar assessorament a Medicorasse Corredoria d’Assegurances. Els nostres assessors et faran un estudi individualitzat per poder-te oferir un pla òptim de protecció integral en funció de les teves necessitats.
Consultan’s sense cap compromís al 93 567 88 70 o escriu a medicorasse[arrova]med.es.


(*) Segons definició establerta en el condicionat general o particular de la companyia.