Consultes amb resposta

Termes de salut digital (I)

Des del TERMCAT, us exposem una qüestió de terminologia mèdica que considerem que pot ser del vostre interès

La salut digital consisteix en la transformació i millora del sistema de salut i l’organització sanitària mitjançant la introducció intensiva de les tecnologies emergents indicades per a cada problema de salut. Molts dels termes d’aquest àmbit, multidisciplinari i transversal, ens arriben directament de l’anglès i cal trobar alternatives denominatives en català per designar-ne els conceptes.Alguns termes relacionats amb la salut digital fa temps que formen part de la nostra vida diària i els coneixem amb formes catalanes —per exemple, ciberseguretat (cybersecurity), informàtica en núvol (cloud computing) o  telemedicina (telemedicine)—. Però  n’hi ha d’altres que presenten més vacil·lacions formals. En aquest consultori terminològic i el següent repassarem alguns dels termes de salut digital que sovint ens ofereixen dubtes terminològics.

Com podem dir en català e-Health i m-Health?

En tots dos casos, el prefix anglès és una reducció d’un adjectiu: electronic (e-) i mobile (m-) respectivament. En català, la conversió de electrònic o mòbil en prefix no es considera adequada, de manera que per traduir paraules angleses amb el prefix e- o m- es recorre a aquests adjectius, electrònic o mòbil, en posposició al nom tal com és habitual en la llengua catalana.

Amb aquest procediment es generen formes descriptives, entenedores i ajustades a la sintaxi del català: així, salut electrònica i salut mòbil, però també administració electrònica, aprenentatge mòbil, comerç mòbil o democràcia electrònica.

Quina és la forma catalana per a mobile application?

Una aplicació mòbil (mobile application) és un programa informàtic que desenvolupa una tasca específica en un dispositiu mòbil. En català, al costat d’aquesta forma completa trobem les formes escurçades app i apli (femenines), que es consideren vàlides, encara que les tres tenen ús en contextos diferents:

aplicació mòbil és la forma catalana completa. És adequada per a contextos formals en què no hi ha necessitat d’abreujament.

app (plural, apps) és un escurçament creat en anglès a partir de application, amb una àmplia utilització en català. Resulta adequada com a forma escurçada.

apli (plural, aplis) és un escurçament creat en català a partir de aplicació, molt utilitzat per alguns experts i mitjans de comunicació. Pot ser una alternativa adequada com a forma escurçada, sempre que se n’acabi generalitzant l’ús.

Podeu consultar tots aquests termes en el Cercaterm i els criteris complets en el Diccionari de criteris terminològics en línia.