Cobertura de Responsabilitat Professional
CoMB MÓN PROFESSIONAL

El Col·legi garanteix als col·legiats la cobertura de Responsabilitat Professional durant els propers quatre anys

El Col·legi de Metges de Barcelona ha consolidat un model propi de cobertura i gestió de la responsabilitat civil dels professionals (RCP) que ha estat reconegut com a capdavanter a Europa i que garanteix tant la seguretat del metge com una atenció directa i personalitzada per part de professionals al seu servei des del mateix Col·legi. La Junta del CoMB té entre les seves prioritats mantenir aquest model. En aquest sentit, considera que la recent adjudicació, per un període de quatre anys (prorrogable fins a sis), a la companyia francesa SHAM de la pòlissa de RCP (intermediada per la corredoria especialitzada Medicorasse i gestionada pel Servei de Responsabilitat Professional del CoMB), assegura l’estabilitat d’aquest model d’èxit.

La pòlissa de Responsabilitat Civil Professional del CCMC, que es contracta de manera coordinada i conjunta, a través de concurs públic, pel Servei Català de la Salut i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), ha estat adjudicada a la companyia SHAM.

SHAM és una mútua d’assegurances fundada l’any 1927, amb seu a Lió (França), especialista en l’assegurament i la gestió de riscos sanitaris. És la primera asseguradora de Responsabilitat Civil Mèdica a França amb una quota de mercat del 50 %, amb més del 60 % dels professionals del sector sanitari i el 70 % dels establiments públics, i amb una sòlida i consolidada posició en el sector.

Actualment també asseguren els serveis sanitaris públics de Madrid i el País Basc i el Col·legi de Metges de Sevilla i de Saragossa.

L’adjudicació ha estat per un període de quatre anys, amb la possibilitat de prorrogar per dos anys més, tot un èxit en una època de crisi en l’assegurament de la responsabilitat civil sanitària per la retirada del mercat de la companyia Zurich, fins ara majoritària en el sector.

Aquesta nova pòlissa va entrar en vigor l’1 de juliol del 2017.

Es mantenen les mateixes prescripcions tècniques i es reforça al Servei de Responsabilitat Professional (SRP) del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), atorgant-li més protagonisme en la gestió, tramitació i defensa dels sinistres.

L’adjudicació de la pòlissa a SHAM també permet aprofundir en la política de recerca i prevenció encetada en els darrers anys per l’SRP del CoMB, filosofia que és plenament compartida per l’asseguradora. La tasca contínua d’anàlisi de dades de l’SRP amb aprenentatge de l’error, amb més de seixanta publicacions, així com la formació als professionals en matèria medicolegal, es veurà potenciada per l’experiència en gestió de riscos de SHAM en l’àmbit internacional. Continuarem donant difusió a la informació en seguretat del pacient i seguretat jurídica dels professionals que es desprèn de l’estudi de reclamacions i incorporarem d’altres instruments i metodologies en la gestió de riscos. L’equip internacional de SHAM i l’equip de recerca de l‘SRP amb els seus col·laboradors sumaran forces en pro de la millora en seguretat del pacient, potenciant aquesta tasca del CoMB.

Amb aquesta adjudicació es garanteix la continuïtat del Model Català d’assegurament de la responsabilitat civil sanitària amb una asseguradora que comparteix la nostra filosofia d’aprofitar la informació que es desprèn de l’anàlisi dels sinistres per a la gestió i prevenció de riscos. 

Josep Arimany-Manso, director del Servei de Responsabilitat Professional.