Medicina Privada
CoMB MÓN PROFESSIONAL

Té futur la medicina privada?

El Col·legi promou un espai de diàleg durant la jornada que va aplegar representants del sector de la medicina privada: metges, companyies asseguradores, clíniques privades, Administració i pacients.

El passat 2 de novembre, el Col·legi de Metges de Barcelona va acollir la jornada “Té futur la medicina privada?”, un acte que va comptar amb l’assistència i la participació de més de dues-centes persones, representants de tots els agents implicats en aquest sector: metges, companyies asseguradores i clíniques privades i de l’Autoritat Catalana de la Competència. Durant la sessió, es va presentar la nova Guia Professional de Medicina Privada, una publicació del Col·legi amb informació pràctica i molt completa adreçada als professionals que ja exerceixen o que vulguin fer-ho en aquest sector.

La jornada va evidenciar la necessitat urgent de promoure un espai permanent de debat, que inclogui també els pacients, per tal de definir unes regles del joc transparents, en un context marcat per la guerra de preus que mantenen les companyies asseguradores. El president del CoMB, Jaume Padrós, va denunciar l’increment de la precarietat laboral a la sanitat privada i va insistir en la necessitat que el sector s’adapti als canvis socials per tal que resulti atractiu per als professionals més joves. 

El doctor en Economia i vicepresident del Cercle de Salut, Lluís Bohigas, va  moderar la sessió i va facilitar les principals dades del sector de la medicina privada, en el qual treballen més de sis mil metges col·legiats al CoMB. El 25 % dels catalans (uns dos milions de persones) disposen d’una pòlissa d’assegurança de salut privada. En termes econòmics, això es tradueix en 1.654 milions d’euros (segons dades de 2016). Aquestes dades mostren, segons Bohigas, que el sector té futur, però, tal com va recordar Pere Torner, metge traumatòleg i president de la Societat Catalana de Cirurgia Traumatològica i Ortopèdica, des del punt de vista dels professionals, ara per ara, “es tracta d’un futur incert”.

Torner va representar la veu dels metges en aquesta jornada. Aquests són els aspectes més rellevants de la seva intervenció:

  • Preocupació dels professionals per la manca de diàleg i d’unes regles del joc al sector de la medicina privada. Cal trobar un espai de diàleg en el qual els metges han d’intervenir com a actors, denunciant mancances, però també fent propostes i en positiu.
  • La medicina privada no pot ser només un negoci. Cal pensar en els pacients i posar al centre la qualitat assistencial. 
  • La medicina privada tampoc pot ser una activitat low cost. Existeix risc, si la tendència actual no es corregeix, que esdevingui una medicina de segona divisió, on els professionals no tan sols perdin poder adquisitiu, sinó també possibilitats de formació i de promoció. La medicina és assistència, però també ha de ser formació continuada, docència, recerca, innovació, gestió clínica dels recursos i inversió en tecnologia. Aquests aspectes, ara mateix, són testimonials a la medicina privada i no estan incentivats.
  • És impossible oferir una cobertura de qualitat i amb garanties amb pòlisses a 30 euros mensuals. Els pacients no coneixen el detall de les cobertures i els metges acaben pagant el cost real de l’assistència, amb pèrdua de retribucions i dificultats en la pràctica assistencial, per exemple, a l’hora de sol·licitar proves i proposar tractaments.

És urgent actualitzar el nomenclàtor i adequar-lo a l’evolució tècnica dels actes mèdics i per ajudar a ajustar-hi els honoraris professionals que s’estableixin entre els metges i les entitats asseguradores. Les societats científiques tenen un paper clau a l’hora d’assessorar el Col·legi en aquest tema.

Accés al vídeo del debat.