Teràpies alternatives
CoMB BONA PRAXI

Document de Posició del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

Alerta del greu risc que suposen les teràpies alternatives per als malalts de càncer

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya elabora, amb la participació i el consens de la Societat Catalano-Balear d’Oncologia i la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives, un document on defineix i recorda als professionals com han d’actuar amb els pacients oncològics d’acord amb la bona pràctica mèdica.

Davant la preocupació que genera a la comunitat mèdica i científica i als professionals sanitaris en general l’increment de l’oferta i promoció de teràpies alternatives i pseudociències sense cap evidència científica de la seva eficàcia, especialment quan s’adrecen a malalts de càncer, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha considerat necessari elaborar un Document de Posició on es recorda als professionals de la medicina quines són les conductes correctes, d’acord amb la bona praxi i el Codi de Deontologia, que han de guiar la seva actuació en el tractament d’aquests pacients, que són especialment vulnerables i estan sotmesos a gran patiment.

Van presentar el document El malalt amb càncer. Els tractaments oncològics i pal·liatius i les teràpies sense evidència científica i pseudociències el president i el secretari del CoMB, Jaume Padrós i Gustavo Tolchinsky. A la roda de premsa, també hi van participar el president de la Societat Catalano-Balear d’Oncologia, Eugeni Saigí; la presidenta de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives, Helena Camell, i el president de la Comissió de Deontologia del CoMB, Josep Terés.

El document alerta del risc que aquestes teràpies suposen per a la salut, atès que sovint generen falses expectatives i poden impedir que els pacients rebin el tractament adequat i més eficaç per a la seva malaltia o propiciar l’abandonament del tractament prescrit pel metge.

En el document es descriuen els aspectes que han de guiar l’actuació dels metges i s’insisteix que l’incompliment d’aquestes indicacions de consens científic i clínic en el tractament del malalt oncològic, així com de les indicacions legals i deontològiques, pot suposar la comissió d’una infracció greu o molt greu i comportar la inhabilitació del professional de fins a cinc anys per a l’exercici.

D’altra banda, els Col·legis de Metges de Catalunya o el CCMC, si escau, adverteixen que també emprendran les accions que corresponguin davant d’instàncies administratives o judicials contra persones o organitzacions que actuïn de manera intrusiva, aparentant la condició de professionals de la medicina, o sempre que s’objectivi un greu risc per a la salut dels ciutadans.

Des dels anys noranta, els col·legis de metges han advertit del risc i les conseqüències negatives que les teràpies alternatives pseudocientífiques poden tenir per als pacients. En aquesta línia, han denunciat i perseguit metges i també no metges mitjançant processos que han acabat en sancions administratives (incloses inhabilitacions) i condemnes judicials.


Accés al document de Posició.