Indicació de medicaments
CoMB MÓN SANITARI

Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

Regulació de la indicació de medicaments i productes sanitaris per part d’infermeria

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha fet arribar al Govern de la Generalitat la seva aportació i consideracions en relació amb la futura regulació, mitjançant decret, de la indicació de medicaments i productes sanitaris per part d’infermeria.

Les aportacions es mantenen en la línia del posicionament que el CCMC ja havia fet públic. El termini per presentar les aportacions es va tancar el dia 10 de setembre.

Al document, el CCMC indica que el Departament de Salut ha obert un tràmit de consulta pública previ a l’elaboració d’un projecte de decret, en el qual inclou una memòria justificativa que, malgrat els esforços per trobar una solució legal basada en l’acord entre professionals, fa endevinar que no es pretenen reflectir en la futura norma aspectes que, des del col·lectiu mèdic, es consideren fonamentals per garantir la seguretat clínica dels pacients i, si és el cas, la seguretat jurídica dels professionals, i que han estat punts bàsics de les aportacions que les corporacions mèdiques han fet al Departament de Salut i són els següents:

1. Indicació de productes sanitaris: 

a. Les infermeres i infermers podrien indicar els productes sanitaris recollits en un llistat. 

b. L’acreditació per indicar aquest tipus de producte, estaria només vinculada a l’acreditació de col·legiació d’infermeria, amb el procediment que s’estableixi. 

2. Indicació de medicaments no subjectes a prescripció mèdica: 

a. Els medicaments que es puguin indicar estarien recollits en un llistat. 

b. Les infermeres i infermers hauran de rebre formació sobre les competències necessàries per la indicació dels medicaments que figuren en el llistat. Entenem que aquesta és una formació bàsica i també específica dels fàrmacs que s’aprovin en el llistat. Cal considerar que si bé son fàrmacs per símptomes, publicitats i de lliure disposició en el mercat farmacèutic, la prescripció la faria un membre de l’equip sanitari i molt sovint amb pacients amb comorbiditat i polimedicació. 

c. Les infermeres i infermers s’haurien d’acreditar per a aquesta activitat. 

d. La indicació d’aquests medicaments es recollirà a la història clínica compartida del pacient amb el motiu de la indicació. 

3. Indicació de medicaments susceptibles de recepta mèdica:

a. El diagnòstic i la proposta de tractament és competència i responsabilitat del metge. 

b. Cal formalitzar l’autorització d’un metge a la infermera o infermer que realitzi la indicació, ús i autorització de dispensació del medicament. 

c. La indicació es contempla en els protocols o guies de pràctica clínica degudament consensuats per l’equip assistencial i en un àmbit assistencial concret. 

d. Les infermeres i infermers hauran de rebre formació sobre les competències necessàries per la indicació dels medicaments que figuren en el protocol i dels protocols de pràctica clínica relacionats amb el diagnòstic i també específica dels medicaments vinculats al protocol. 

e. Les infermeres i infermers s’haurien d’acreditar per aquesta activitat. 

f. L’ús d’aquests medicaments s’ha de recollir a la història clínica compartida del pacient. 

Per altra banda, es demana que es reguli en la futura norma una Comissió formada per metges i infermeres junt amb l’Administració i s’indiquen les funcions que hauria de tenir.

Finalment, el CCMC considera que si s’implementés una primera fase on la indicació, l’ús i l’autorització de dispensació de productes sanitaris es fes juntament amb la creació d’un primer àmbit d’interacció que és la cura de ferides, amb un llistat reduït de fàrmacs tòpics relacionat, s’hauria fet un gran pas i s’abastaria més del 95 % de la indicació habitual. 

Accés al document complet.