Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica

La manca de metges

CoMB MÓN PROFESSIONAL MÓN SANITARI

17a Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica
La manca de metges. L’atenció al final de la vida. La relació humor i bona salut

Els reptes demogràfics de la professió i l’eventual manca de metges al sistema sanitari, i l’atenció als pacients al final de la vida en una societat que es preveu cada cop més envellida van ser els temes centrals de debat de la 17a Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica, celebrada a Puigcerdà el passat juliol, en el marc de la Universitat d’Estiu de la Universitat Ramon Llull.

Demografia mèdica: es pot planificar?

Les previsions demogràfiques de la població general indiquen que l’esperança de vida en néixer implicarà un guany d’1,5 anys cada deu anys, segons va indicar el director de l’Institut d’Estudis Demogràfics, Albert Esteve. Aquest increment es traduirà, doncs, “en què viurem també més anys sense salut i, per tant, la demanda de cures augmentarà”. Segons Esteve, es calcula que hi haurà 220.000 persones més que ara que necessitaran cures a causa de discapacitats diverses.

El director general corporatiu del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), Marc Soler, va plantejar la pregunta de si falten metges, per a la qual sembla difícil trobar resposta. Soler va presentar la piràmide demogràfica dels metges col·legiats a Barcelona, les previsions del Col·legi apunten que més de 9.000 metges actualment en actiu (28 %) es jubilaran en els propers deu anys, sense que, de moment, s’estigui planificant com es durà a terme el necessari relleu generacional.

A partir de 2017, les jubilacions no pararan d’augmentar. L’any 2019, aquestes superaran el mig miler i els anys 2026 i 2027 superaran el miler anual. Amb aquesta perspectiva,  fa temps que el Col·legi alerta públicament de la necessitat de prendre algunes decisions estratègiques en relació amb el nombre de metges que el país necessita.

Soler va posar sobre la taula si calen més places de medicina i si caldria augmentar les places per fer el MIR. Per afrontar aquests interrogants va apostar per un sistema que permeti una certa flexibilitat per adequar-se a les necessitats en cada moment. 

Soler va avançar algunes propostes del CoMB que haurien de permetre adaptar-se als canvis:

  • Promoure una organització sanitària més flexible (autonomia, capacitat de resolució i menys burocràcia).
  • Flexibilització del sistema d’especialització. Troncalitat.
  • Flexibilitat en la jubilació.
  • Augment amb caràcter flexible i proporcional de les places de medicina i de formació  MIR. Avaluació de necessitats per especialitats.
  • Millora de les condicions laborals i retributives. Noves mesures d’incentivació professional. Promoció i avaluació de resultats.
  • Metges extracomunitaris: Agilitzar les proves d’homologació dels metges especialistes per tal de reduir incerteses, i proves d’accés a la col·legiació per als metges que no venen a fer el MIR.

Gràfic


La situació de l’atenció primària

També va fer referència a la manca de metges de família Lluís Esteve, tresorer del CoMB. El Departament de Salut reconeix que a Catalunya calen uns 1.500 professionals d’aquesta especialitat. Esteve va alertar, a més, de les dificultats amb què es troben els equips d’atenció primària (EAP) d’arreu de Catalunya per trobar pediatres. 

Esteve va apostar per començar a aplicar mesures de caràcter organitzatiu que contribueixin a reduir la sobrecàrrega i, per tant, a millorar la capacitat de resolució dels equips. Caldria, a més, segons Esteve, afavorir un clima adequat de treball als centres, que faci possible exercir lideratges i la participació dels professionals.

La situació als hospitals 

“Les necessitats canvien i potser cal pensar en ponts que permetin que els especialistes puguin atendre altres patologies”, va destacar Ignasi Riera, director d’operacions del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i coordinador d’atenció especialitzada de la Unió Catalana d’Hospitals (UCH).

Riera va apuntar diverses propostes que podrien contribuir a millorar la situació, com ara que es donés més valor al paper dels metges sèniors, no tan sols per aprofitar la seva experiència, sinó per recuperar l’afecció dels metges més joves. També va apostar per les aliances estratègiques entre hospitals.

Gràfic


L’ atenció al final de la vida

La segona taula de la Jornada (1), moderada pel president de la Comissió de Deontologia del CoMB, Josep Terés, va aplegar diferents experts que estan participant en l’elaboració d’un document del CCMC sobre l’atenció al pacient al final de la vida. Anna Olivé, presidenta de la secció del CoMB de metges de l’àmbit sociosanitari, va avançar que el document té l’objectiu de donar resposta al compromís dels professionals envers els pacients, tot revisant allò que s’està fent en aquest àmbit per tal de fer propostes de millora. Olivé va defensar una aposta clara per l’atenció integrada, les decisions compartides i la implicació de tots els professionals, al marge de la seva especialitat.

Van completar la taula Xavier Gómez-Batiste, director de la càtedra de Cures Pal·liatives de la UVic-UCC; Esther Limón, metgessa de família i membre de la Junta de la Societat Espanyola de Cures Pal·liatives (SECPAL), i Marco Inzitari, director assistencial, de recerca i docència del Parc Sanitari Pere Virgili. Els experts van recordar la importància d’atendre les necessitats psicosocials i espirituals en l’atenció al final de la vida. A més, van fer especial incidència en la necessitat de detectar necessitats amb prou temps per tal de poder fer una planificació amb el pacient i la família.

L'atenció al final de la vida

Humor i bona salut

La jornada va finalitzar amb la taula “L’humor ens fa viure més i millor?” (2), una pregunta a la qual van respondre, amb un sí rotund, tres grans professionals que treballen cada dia amb l’humor com a matèria primera: l’actriu Mireia Portas (Polònia), el periodista i guionista Guillem Sans (director d’APM de TV3) i també el periodista Juan Carlos Ortega (cadena SER). 

La cloenda va anar a càrrec del veterà periodista Ramon Besa, redactor en cap del diari El País, que va fer reflexionar el públic amb la conferència “Per què necessitem periodisme avui?”.

La Jornada va ser organitzada, per primer cop, pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i va tenir el patrocini de Grup Med i Chiesi. ?

Humor i bona vida

Accés al vídeo de la jornada.