Informe Anual
CoMB MÓN PROFESSIONAL MÓN SANITARI BONA PRAXI SERVEIS COL·LEGIALS SECCIONS I COMARQUES CULTURA I SOCIETAT Grup Med INNOVACIÓ

Informe Anual 2016

La memòria anual del 2016 del Col·legi de Metges de Barcelona recull tota l'activitat que s'ha dut a terme des de les diferents àrees, així com tots els serveis que s'han posat a disposició dels col·legiats per tal d'atendre les seves necessitats. A més, incorpora una àmplia descripció i anàlisi de l'evolució demogràfica col·legial. A continuació exposem una síntesi del seu contingut.

Activitat col·legial

L’activitat del Col·legi a cop d’ull

Inclou un resum infogràfic de les xifres més destacades del Col·legi el 2016, un calendari de les més de noranta activitats dutes a terme al llarg de l’any i les dades de participació de metges i metgesses en les activitats col·legials: un total de 2.487 col·legiats. 

Com som i qui som 

Recull l’informe sobre demografia col·legial i un article d’opinió sobre la previsió de la necessitat de metges. 

Món professional

Després d’una introducció a càrrec de Jaume Sellarès, vicepresident del CoMB, es fa balanç del 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya, s’inclou una crònica de la 13a edició dels Premis a l’Excel·lència Professional i es descriuen les relacions amb el sindicat Metges de Catalunya i l’Organització Mèdica Col·legial. 

Món sanitari

Introduït per Elvira Bisbe, vicepresidenta del CoMB, s’aborden temes com el pla de xoc del Col·legi contra la precarietat laboral, la defensa dels professionals i dels usuaris del sector de la medicina privada, les propostes per reduir les llistes d’espera i la saturació de les urgències hospitalàries. També es tracten la conciliació de la vida professional i familiar de metges i metgesses, la cerca de solucions per a la millora de l’atenció primària i els processos participatius als hospitals. Clouen el capítol articles sobre la prescripció de medicaments per part dels professionals d’infermeria, el tractament al web col·legial del Zika i l’enterovirus i la 5a Jornada de Debat Sociosanitari. 

Control de l’exercici i Deontologia

Espai dedicat a l’activitat de la Comissió de Deontologia, que entre altres accions ha proposat, en el marc del 3r Congrés de la Professió Mèdica, una actualització del Codi vigent, i a la funció del Col·legi de control de l’exercici professional. 

Comptes col·legials

L’estat de la tresoreria col·legial, amb el resultat i balanç de l’exercici 2016, on es destaca que el 25 % del pressupost del Col·legi de Metges de Barcelona s’ha destinat a despesa social, on tenen cabuda el Programa de Protecció Social, el programa de Prevenció de la Violència contra el Metge, la Fundació Galatea o les Beques Bada, entre d’altres. 

Serveis col·legials

Gustavo Tolchinsky, secretari del Col·legi de Metges, introdueix aquest bloc, on s’informa de les activitats del Servei de Responsabilitat Professional, la posada en marxa del Comitè d’Ètica i d’Investigació Clínica, la Unitat Integral de Violència contra el Metge, el Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (que enguany fa 20 anys), el Programa de Protecció Social, els actes d’orientació professional als MIR i les 40 sessions informatives de la Unitat de Participació. Així mateix, es donen xifres sobre el Centre d’Estudis Col·legials, l’Assessoria Jurídica del Col·legi, el Servei d’Ocupació, i el servei d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada. 

Innovació, tecnologia i comunicació

S’explica la posada en marxa de l’app MetgesBarcelona, l’activitat de la secció Col·legial de Metges e-Salut, les xifres del segell “Web Mèdic Acreditat”, el Programa Metge Emprenedor, els canals de comunicació del Col·legi (blog, web col·legial, xarxes socials i revista COMB) i la presència del Col·legi de Metges de Barcelona als mitjans de comunicació (premsa escrita, mitjans on line, ràdio i TV). En aquest sentit, s’inclou també un recull de les notícies més destacades de l’any.

Cooperació

Tracta les accions del Col·legi en favor de la cooperació, la salut global i l’ajuda als refugiats, a on s’assenyalen activitats com el MediConcert i les Beques Dr. Bada.

Cultura i societat

Detalla l’activitat cultural, social, esportiva i per preservar la memòria de la professió, amb iniciatives com la Galeria de Metges Catalans, l’Agenda Cultural o els Medijocs.

Juntes comarcals i seccions col·legials

Es resumeix l’àmplia activitat realitzada a les diferents comarques de Barcelona i les principals iniciatives desenvolupades per les seccions col·legials. 

Activitat Grup Med

Les empreses del Col·legi

S’informa sobre el Grup Med, el hòlding d’empreses del Col·legi de Metges de Barcelona. Segons explica a la introducció Albert Lluch, conseller delegat – director general, en l’exercici 2016 es confirma la tendència positiva de creixement del Grup dels últims anys, amb un nombre de clients que ja supera els 59.000. 

Gràfic

La Junta de Govern vol transmetre el seu més sincer agraïment a tots els metges, metgesses i professionals de la salut que han col·laborat amb els projectes del Col·legi de Metges de Barcelona i que s'han compromès a promoure la defensa dels valors de la professió i del sistema sanitari, així com en la seva dedicació en el bon exercici de la professió mèdica.

De la mateixa manera, vol expressar el seu agraïment als professionals del Col·legi de Metges de Barcelona i del Grup Med que, amb el seu compromís, rigor, responsabilitat i dedicació activa, contribueixen a generar confiança i al desenvolupament dels projectes de la institució.

Gràfic

Accés al web de l'informe anual 2016.