Benvinguda MIR
CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

Benvinguda MIR: Què ens manté sans i feliços durant tota la vida?

En l’acte de benvinguda MIR d’aquest any el vocal de la Junta de Govern del Col·legi, Antoni Trilla, va plantejar la qüestió de com mantenir-se sans i feliços en l’etapa d’exercici del MIR. Per respondre-la, Trilla va fer referència al Harvard Study of Adult Development, que ha permès conèixer l’evolució vital de 724 persones durant 75 anys. Un dels missatges que ha derivat d’aquest grandíssim recull d’informació i que respon a la pregunta és que les bones relacions personals i familiars són les que ens mantenen més sans i feliços. Amb aquesta afirmació, el doctor va voler matisar que en l’època MIR si es construeix una vida a base de bones relacions i s’enforteixen els lligams amb la família i amb els amics, repercutirà en l’estabilitat personal i en l’èxit.

També va remarcar que practicar l’empatia i, sobretot, ser “bones persones”, són requisits indispensables “per ser un bon metge o metgessa”.