Barcelona + sostenible
CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

El Col·legi s’adhereix al programa Barcelona + Sostenible

El Col·legi s’ha adherit al programa Barcelona + Sostenible mitjançant la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. La participació en aquest programa consisteix a elaborar un Pla d’Acció anual per millorar la sostenibilitat del sector amb una proposta d’actuacions concretes que impliquin als professionals i que els incentivi a l’execució d’accions més sostenibles que assegurin un futur viable i durador. L’adhesió al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat està reconeguda amb tot un seguit de recursos, així com amb la continuïtat dels incentius econòmics de què els professionals gaudeixen fins ara a través de l’Acord Cívic amb renovacions anuals.