Protecció de dades
CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

Novetats en la protecció de dades de caràcter personal

Una nova normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal ens obliga a iniciar un procés d’adequació abans del proper 25 de maig de 2018

El proper 25 de maig de 2018 serà aplicable una nova normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Això significa que s’haurà de procedir a l’adequació dels tractaments de dades a les prescripcions d’un nou Reglament, (UE) 2016/679 del parlament europeu de 27 d’abril de 2016, obligatori i directament aplicable en tots els estats membres. Tot i no requerir de transposició normativa i respectant-se el principi de lleialtat comunitària, el Ministeri de Justícia està preparant una llei orgànica que substituirà l’actual.

Les novetats són moltes, però la principal rau en un canvi de model (es passa de “la gestió de les dades” al “govern de la informació”) i, per això, s’imposa al Responsable de Tractament una major responsabilitat i proactivitat en l’aplicació de mesures de seguretat, que han de ser adequades al que s’anomena “l’avaluació del risc”. Ja no parlarem de fitxers sinó de registre de tractaments, i en aplicació dels principis de licitud i transparència haurem de facilitar al titular de les dades una més amplia informació sobre el tractament que realitzem, la seva finalitat i  el termini durant el qual les conservarem. Adquireix, també, molta rellevància el consentiment del titular de les dades, que passa a ser explícit i inequívoc, eliminant-se tot consentiment adquirit per silenci, inacció o per transcurs del temps. S’imposen nous principis, en base als quals el Responsable del Tractament és el responsable del seu compliment i ha de ser capaç d’acreditar-ho. Es destaquen, també, l’obligació de notificar a l’autoritat de control les violacions de seguretat de dades personals, la imposició de  noves obligacions i garanties dels encarregats de tractament, l’enduriment del règim sancionador i la possibilitat de reclamació per part de l’interessat.

La tasca d’adaptació a aquesta nova legalitat  és molt complexa i ens obliga a tots.  Així, des de fa mesos, el CoMB i les empreses del Grup Med estan en ple procés d’adequació. Aquells que ja compliu amb l’actual llei de protecció de dades en la vostra consulta haureu d’adaptar-vos a les noves previsions. Aquells que no tinguin implantada cap política de protecció de dades caldrà que apliquin la nova normativa.

Per tot això, posem al vostre abast el servei de tractament de la informació i de dades  personals de l’Assessoria legal de Mediconsulting, que us podrà facilitar l’oportú assessorament per adequar la vostra consulta a la nova legalitat.

Consultan’s sense cap compromís al 93 567 88 88 o escriu a lopd[arrova]comb.cat