20 anys CCFC
CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

Vint anys del Sistema d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada

Amb motiu de l’efemèride del vintè aniversari de la creació del Sistema d’Acreditació de la Formació Continuada, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, conjuntament amb el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, vol fer balanç de tots aquest anys i organitza una jornada que tindrà lloc el pròxim 28 de novembre a la Sala d’Actes del Col·legi de Metges de Barcelona.

Com a resultat de la preocupació perquè els metges poguessin mantenir la seva competència professional i amb la ferma voluntat de ser garant d’una atenció sanitària d’excel·lència, l’any 1997, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va demanar suport al Departament de Salut per regular l’acreditació de la formació continuada de les activitats mèdiques i així oferir uns paràmetres de qualitat que poguessin servir d’indicadors tant per als  professionals com per als diferents agents del sistema sanitari.

Per engegar el projecte tècnic, el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) es va dotar d’un grup de professionals experts que constitueixen el que s’anomena Consell Tècnic, un per cadascuna de les professions amb un volum mínim d’activitat anual i una Comissió mixta per a la resta de professions. Cadascun d’aquests Consells Tècnics està integrat per 3 representants dels Col·legis Professionals, 3 de societats científiques, 1 del Consell interuniversitari i 3 experts en investigació en docència designats pel Departament de Salut. Tots aquests Consells s’integren dins del Consell Català de Formació. 

El nombre d’acreditacions ha crescut i s’ha consolidat al llarg dels anys: d’una professió s’ha augmentat a trenta (16 titulacions universitàries i 14 de Tècnics de grau mig i superior) i de 60 activitats l’any 1998 a més de 8.000 activitats acreditades l’any 2016. 

L’objectiu de l’acreditació és garantir la qualitat de les activitats de formació per als professionals de la salut, especialment d’aquelles que no pretenen l’obtenció d’un títol o diploma i que queden excloses de les regulacions pròpies de la llicenciatura, els màsters o els doctorats.

El fet d’acreditar una activitat formativa significa que el programa, nombre d’hores impartides, qualitat i capacitació de l’equip docent ha estat sotmès a una revisió externa per part d’experts en l’àrea a què fa referència la formació.

Aquest sistema va ser replicat més tard per la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (Ministerio de Sanidad) i pres com a model en el disseny del sistema d’acreditació de la formació mèdica continuada de la Union of Medical Specialists (UEMS) que fa a través de l’European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME). 

Acte de celebració dels vint anys del Sistema d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada

El pròxim dia 28 de novembre tindrà lloc a la Sala d’Actes del Col·legi de Metges de Barcelona l’acte de celebració del Sistema d’Acreditació de la Formació Continuada (SAFC). La jornada serà presidida en la seva inauguració pel president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, i en la seva cloenda pel president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Josep Vilaplana, i per la directora general d’Ordenació Professional i Regulació sanitària, Neus Rams.

Programa: http://www.ccmc.cat/docs/programa20aniversariCCFC.pdf