SECCIONS I COMARQUES

VALLÈS ORIENTAL

Homenatge a la professió de la comarca

Els metges de la comarca del Vallès Oriental van fer un reconeixement de caràcter col·lectiu  a la tasca dels professionals que s’han jubilat els darrers anys. En l’acte presidit pel president de la Junta Comarcal del Vallès Oriental, Xavier Saura, i el president del CoMB, Jaume Padrós, es va fer un recull de la història dels metges més destacats de la zona per part del president de la Fundació Museu d’Història de la Medicina de Catalunya,  Miquel Bruguera.