SECCIONS I COMARQUES

Metges d’Estètica

La medicina cosmètica i estètica no es sols satisfactiva

J. Víctor García, president de la Secció Col·legial de Metges d’Estètica

Resulta excessivament simplista etiquetar la Medicina Cosmètica, Estètica i de l’Envelliment Fisiològic com una medicina tan sols satisfactiva, que únicament pretén augmentar i preservar la bellesa de les persones en termes subjectius.

Així va ser, potser, al començament o avui també en mans no professionals o, fins i tot, en mans no mèdiques.

Avui aquesta activitat professional està perfectament afermada en el context de la Medicina de l’Envelliment, tenint en compte que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix envelliment actiu com el procés pel qual s’optimitzen les oportunitats de benestar físic, social i mental durant tota la vida amb l’objectiu d’ampliar l’esperança de vida saludable, la productivitat i la qualitat de tots els aspectes que la componen, fins i tot els purament cosmètics, que defineixen el nostre aspecte exterior i, en conseqüència, la nostra imatge.

Però és que, a més a més, a l’actualitat té unes bases científiques solides que nosaltres mateixos hem contribuït a consolidar mitjançant estudis universitaris, activitats formatives, investigacions clíniques, publicacions científiques, etc.

Té també un paper destacat en el context de la Medicina Preventiva i la Medicina Regenerativa.

Hem estat els promotors de la Medicina de l’Envelliment Fisiològic com una activitat mèdica multidisciplinària, que la seva missió fonamental no és la d’allargar la vida i si, en canvi, la de millorar la seva qualitat.

Molt més recentment, ha aparegut la Ginecologia Estètica i Funcional, que, novament, no és una especialitat pròpiament dita, més aviat una àrea funcional i de naturalesa transversal. El seu exercici s’ha de basar fonamentalment en una formació de postgrau i continuada específica, que permeti acreditar, amb altres requeriments (exercici professional, publicacions, docència, etc), la capacitació (especialització) necessària mitjançant una titulació adequada.