SECCIONS I COMARQUES

Metges Sèniors

Canvi de nom de la Secció

Manuel Sans, president de la Secció de Metges Sèniors

Els membres de la nostra Secció i de la Junta del CoMB van proposar el canvi de nom de la Secció de Metges Jubilats, que a partir d’ara passarà a dir-se Secció de Metges Sèniors. Es considera que aquest nom té menys connotacions pejoratives, atesa la gran vitalitat i la multitud d’activitats dels seus components. Aquest canvi també es proposarà als  companys de la resta de l’Estat, perquè sigui adoptat de manera majoritària per tot el col·lectiu.

En l’Assemblea General Ordinària de 2017, i tal i com està previst estatutàriament, que cada quatre anys es renovin els càrrecs directius de la Secció, la nova Junta de la Secció de Metges Sèniors ha quedat constituïda pels següents companys: president, Manuel Sans; vicepresident, Lluís Carreras; secretària, Alicia Carrera; tresorer, Jaume Casanovas; vocals: Pau Casals, Josep M. Casasa, José A.Fons, Gema Garcia, Ramón Pérez, Pere Obiols, Xavier Piulachs, Albert Puig, Joan Ródenas, Jaume Torner, Rosa Turell.