SECCIONS I COMARQUES

Metges de Sinologia i Patologia Mamària

Eleccions a la nova Junta de la Secció

Joan Janer, president de la Secció de Sinologia i Patologia Mamària

Amb el títol Gangli sentinella per i post quimioteràpia neoadjuvant el 30 d’octubre va fer una sessió a la seu col·legial. En finalitzar la sessió es feren eleccions per a la nova Junta de la Secció.