Vista parcial de les muralles abans de ser enderrocades l’any 1854. (Autor desconegut. AFB).
CoMB CULTURA I SOCIETAT

Galeria de Metges Catalans

Els metges higienistes de Catalunya

L’ higienisme és un corrent de pensament dirigit principalment per metges que es desenvolupa al llarg del segle xix. Es denuncia la manca de salubritat i d’higiene a les ciutats industrials que és causa de notable morbiditat i mortalitat.

Principalment, es manifesta a Anglaterra on les pèssimes condicions de vida de Londres queden ben descrites a les novel·les de Dickens. Similar rerefons es comprova a les novel·les de Zola i Balzac a França.

A les grans ciutats, es produeix un procés d’industrialització que genera un creixement demogràfic notable degut a la migració de treballadors provinents del món rural a les fàbriques, que encara es troben dins les ciutats. A Barcelona, les muralles determinen una manca d’espai per a una població que augmenta en nombre i viu en unes condicions precàries, exposada a malalties infeccioses que arriben amb caràcter epidèmic —com el còlera, el tifus i la tuberculosi—, així com a una pèssima alimentació i a un aire contaminat.

El moviment higienista a Barcelona l’impulsa el metge Pere Felip Monlau (1808 – 1870) que reivindica l’enderrocament de les muralles de la ciutat. El segueixen altres higienistes com Lluís Comenge, que presideix l’Acadèmia d’Higiene de Catalunya creada el 1887, Francesc Castells Ballespí, fundador de la Revista d’Higiene i Política Sanitària el 1890, o Joaquim Salarich Verdaguer, un pioner de la higiene laboral. 

La vida d’aquests metges es descriu a la Galeria de Metges Catalans, juntament amb la d’altres higienistes destacats com Francesc Pons i Freixa, impulsor de la creació de l’Hospital d’Infecciosos —ara Hospital del Mar—, Jaume Queraltó Ros, president del I Congrés d’Higiene de Catalunya, Carles Ronquillo Morer, interessat pel control higiènic de la prostitució, Prudenci Sereñana Partagàs, Lluís Claramunt Furest, director de l’Institut Municipal d’Higiene, i Pere Coll Bofill, el primer que regula l’alletament mercenari, entre d’altres. 

Més informació a: www.galeriametges.cat


Miquel Bruguera,
director de la Unitat d’Estudis Acadèmics del CoMB