25 anys Medicorasse
Grup Med

Medicorasse celebra els seus 25 anys creixent en nombre de clients i pòlisses

Des de la seva creació, la Corredoria d’Assegurances del Col.legi, ha consolidat la seva presència al mercat assegurador actual i el seu lideratge al sector. Medicorasse basa el seu servei en un tracte personalitzat i de confiança, principal valor de la Corporació professional

Amb l’objectiu d’oferir un servei diferenciat de qualitat per al col·legiat i els seus familiars, l’any 1992, el Col·legi de Metges de Barcelona va crear Medicorasse, un projecte en el camp de les assegurances que va reunir la vocació centenària de servei del Col·legi amb el compromís de satisfer les necessitats d’assegurament i de prevenció dels col·legiats amb solucions estudiades i adaptades, tant per a particulars com per a empreses.

Posicionada entre els primers llocs del rànquing de corredories de l’Estat per xifra de negoci i en el cinquè de corredories catalanes, Medicorasse acumula 25 anys d’experiència en la mediació d’assegurances privades, amb una especial expertesa en la responsabilitat civil del sector de la sanitat. Durant aquests anys ha consolidat la seva presència en el mercat assegurador creant una àmplia xarxa  d’assessors i oficines que atenen més de 50.000 clients, i amb una oferta de solucions asseguradores en tots els rams. Una cartera de productes altament competitius, resultat d’una llarga experiència professional de l’equip de mediadors que, gràcies a la força que els proporciona el volum de primes mitjançades i la seva expertesa tècnica, negocia amb les asseguradores més prestigioses del mercat nacional i  internacional. Medicorasse compta amb un equip jove i dinàmic, eficient i altament format i qualificat, de més de 80 professionals de primer nivell que aporten valor afegit als clients de la corredoria.

Sobre la base de l’experiència acumulada, Medicorasse ha continuat revisant i adaptant el seu catàleg de productes, incorporant-hi noves i completes pòlisses per a la cobertura de riscos que s’ajusten adequadament al perfil de cada client, tant en els àmbits de la protecció professional (baixa laboral, responsabilitat civil), la protecció personal i familiar (llar, salut, vida, dependència, estalvi i futur), com de l’automòbil (turisme, 4x4, monovolum i motocicleta). En aquest marc d’actuació, Medicorasse manté uns elevats estàndards d’excel·lència en la seva gestió a través d’una cartera de solucions asseguradores que presenten tipologies i activitats diverses.

Així mateix, tot i que la seva integració com a soci va ser amb anterioritat, des de l’any 2007 Medicorasse és membre de la junta directiva de l’Asociación Española de Corredorías (ADECOSE), agrupació d’empreses capdavanteres del sector de la mediació que defensa els interessos de les corredories. Aquesta posició privilegiada li atorga a la seva activitat la possibilitat de vetllar pels interessos de les corredories d’assegurances i disposar d’informació sobre el futur de la professió —anticipant-se als possibles  canvis que des d’Europa puguin venir— i ser més visibles com a corredoria dins del mercat, podent participar en grups de treball com els de l’Observatori d’Assegurances de Salut, per contribuir al compliment de les bones pràctiques de les asseguradores que presten servei en el ram de les assegurances de salut.

Noves tecnologies i la implantació del projecte EIAC

Les noves tecnologies i l’imparable procés de digitalització de la societat imposen noves formes de comportament en els clients, a les quals és obligat adaptar-se per oferir solucions útils i respostes a les noves tendències. A aquests canvis tampoc és aliè l’equip de Medicorasse, per qui la innovació s’endevina com un recurs imprescindible per superar el repte tecnològic. És per això que la corredoria, conscient del repte que suposa la transformació digital i el canvi tecnològic, ja està preparant el llançament de nous serveis que s’adaptin a la realitat que viu la gran majoria dels col.legiats.

Dintre d’aquests canvis tecnològics, mereixen també una menció especial la millora de la interrelació amb les companyies asseguradores. La seva integració com a soci a ADECOSE li ha permès, també, col·laborar amb companyies d’àmbits nacional i internacional en la implantació del sistema EIAC, (Estándar de Intercambio de Información entre Entidades Aseguradoras y Mediadores), que neix amb la intenció de convertir-se en l’estàndard de comunicació entre companyies i mediadors d’assegurances, unificant i simplificant la manera en què es comuniquen i s’intercanvien informació. Es tracta d’un projecte de notable importància tecnològica dins el sector assegurador que permet disposar d’informació actualitzada de manera encara més àgil, així com l’inici del desenvolupament del Comparador que aproparà als clients —via Internet— la informació sobre els productes de forma conjunta, senzilla i clara.

El Servei de Sinistres  

La satisfacció del client és la màxima prioritat per Medicorasse quan s’inicia la gestió d’una prestació de serveis a un assegurat. Millorar els temps de resposta i efectivitat del Servei de Sinistres és i seguirà sent objecte d’una especial atenció. Per això, i atesa la importància del valor del temps que té per al client pel que fa a la resolució del seu sinistre amb el menor impacte en la seva vida privada o professional, la corredoria ha establert mecanismes de seguiment i control necessaris per a una finalització ràpida i eficaç de les gestions. Per això, i des del punt de vista qualitatiu, és destacable la millora en l’efectivitat de la tramitació dels sinistres, com mostren les darreres enquestes en relació amb els sinistres tramitats, i que han obtingut una qualificació de la satisfacció dels clients amb la gestió de sinistres de 8,7 punts sobre un total de 10.

Acords de col·laboració  

Malgrat les èpoques de crisi, han estat anys de creixement i d’expansió sostinguda, tant des del punt de vista del resultat econòmic —actualment s’intermedien 70 milions d’euros en primes anuals— com de l’ampliació del col·lectiu de clients als quals presta servei, destacant en aquest sentit els acords signats amb els Col·legis de Metges de Lleida, Tarragona, Girona i Balears, el de Veterinaris de Barcelona, el de Treball Social de Catalunya, i amb el d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) i de Madrid (COEM), que han consolidat Medicorasse com la corredoria d’aquestes institucions i dels seus col·legiats. És també destacable, en compliment de l’estratègia d’expansió de la Corredoria, l’obertura d’oficines a Girona, Lleida, Tarragona, València, Palma de Mallorca i Madrid, un total de set oficines juntament amb la de Barcelona que han vist reforçats els seus equips de treball per donar resposta al seu pla estratègic de companyia.

L’any 1995 Medicorasse i Mutual Mèdica van signar un conveni de col·laboració en el camp de les assegurances i la previsió social per als metges. En aquest marc de col·laboració, Medicorasse va incorporar les prestacions asseguradores de Mutual Mèdica i, des de llavors, els professionals de la corredoria són la seva xarxa comercial a Catalunya.

El bagatge de tots aquests anys i la confiança dels seus clients permet que Medicorasse faci front a nous reptes de futur. En resum, vint-i-cinc anys d’un important desenvolupament de creixement i d’expansió en el qual s’ha consolidat la presència de la corredoria en l’actual mercat assegurador.

Gràfic