Termcat
CULTURA I SOCIETAT

Termes de salut digital (i II)

En aquest consultori terminològic continuem amb la presentació de termes que formen part de l’àmbit multidisciplinari de la salut digital, els quals s’afegiran als ja tractats en el número anterior, en què, si fem memòria, vam parlar de la salut electrònica i la salut mòbil (alternatives catalanes per a e-Health i m-Health, respectivament) i de l’aplicació mòbil (per a mobile application), amb les abreviatures corresponents (app i apli).

Quina és la forma catalana per a big data?

Es considera que la forma adequada per a traduir la forma anglesa big data és dades massives (nom femení plural). Aquesta denominació designa un conjunt de dades que pel seu volum, la seva naturalesa i la velocitat a què han de ser processades ultrapassen la capacitat dels sistemes informàtics habituals.

Els motius de la tria de dades massives són diversos: la denominació escollida vehicula adequadament la idea que es tracta de dades de naturalesa desagregada; és anàloga a la forma anglesa (big data) i a diverses formes del francès (données massives, données volumineuses) i, finalment, és una proposta que ha arribat directament de la mà d’especialistes de l’àmbit estadístic. 

Com podem adaptar en català l’adjectiu wearable? 

La incorporació de prestacions tecnològiques avançades a estris d’ús personal com ara roba, ulleres, rellotges o altres accessoris amb sensors especials és una de les tendències de futur en el camp de la salut digital. La traducció de l’adjectiu anglès wearable, habitualment utilitzat per a qualificar aquests nous dispositius, planteja un debat en l’àmbit terminològic. 

Si tenim en compte la multitud de contextos lingüístics en què s’utilitza aquesta forma, ens adonem que tant en català com en altres llengües properes (com el castellà o el francès) cal tenir en compte les necessitats comunicatives de cada situació per traslladar amb la màxima precisió els significats originals.

Les formes portable o vestible / de vestir / per a vestir, que es poden considerar calcs de l’anglès, són totes adequades lingüísticament si hem de qualificar formes nominals genèriques com ara dispositiu, ordinador o tecnologia; d’aquesta manera, l’adjectiu fa evident que es tracta de tecnologia que s’integra en la indumentària: per exemple, dispositiu portable, tecnologia vestible, etc.

En canvi, quan en el context comunicatiu d’aquest fenomen s’ha d’adjectivar formes com ara indumentària o complements, o encara més específicament ulleres, rellotge, braçalet o roba, els adjectius portable i vestible no sembla que funcionin, perquè estem parlant d’estris que ja es consideren una part de la vestimenta. Aleshores l’ús es decanta per utilitzar formes com ara tecnològic, connectat o fins i tot digital o intel·ligent, que aporten el complement semàntic necessari per fer entendre que es tracta de peces que incorporen prestacions tecnològiques avançades.

Podeu consultar tots aquests termes en el Cercaterm i els criteris complets en el Diccionari de criteris terminològics en línia.