Programa de Govern
CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

Programa de Govern per al període 2018-2022

La nova Junta de Govern va celebrar, el passat 1 de febrer, una primera sessió amb els nous delegats de l’Assemblea de Compromissaris. Els membres de la Junta van aprofitar l’ocasió per presentar l’equip davant dels companys delegats i per repassar els principals eixos del que serà el seu programa de govern per al període 2018-2022.

En l’acte de presentació, el president del CoMB, Jaume Padrós, va agrair el compromís dels delegats de l’Assemblea, als quals va demanar que formulin “totes les propostes i crítiques que calguin, des de la lleialtat i amb voluntat constructiva”.

La vicepresidenta del CoMB, Elvira Bisbe, va recordar el perfil professional, i també personal, dels vint metges i metgesses que integren la nova Junta, la qual ha renovat més de la meitat dels seus membres. Es tracta, en paraules de Padrós, d’un equip format per “professionals que han demostrat en els seus camps respectius competència, expertesa i lideratge”. 

Per primer cop, la Junta compta amb majoria de dones (55 %). Entre els integrants, hi ha professionals dels diferents àmbits assistencials (primària, hospitalària, sociosanitari...), així com dels sectors públic (ICS i concertat) i privat.

Per la seva banda, la composició de l’Assemblea de Compromissaris també s’ajusta a la realitat de la professió, tal com va exposar el vicepresident, Jaume Sellarès. La composició i la distribució per edats es correspon força amb la piràmide poblacional del col·lectiu. Per especialitats, la medicina familiar i comunitària és la més representada, amb un pes del 27 %.

L’exposició de les línies mestres del programa de govern va anar a càrrec del tresorer de CoMB, Lluís Esteve, i del vocal Antoni Trilla. Tal com van recordar, el programa és hereu dels valors del professionalisme i dels compromisos assumits al 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya i recollits a la Declaració de Girona.

Totes aquestes accions s’orienten cap a la defensa dels interessos dels professionals i dels ciutadans i cap a la construcció d’un Col·legi proper als metges i a la societat, que es consolida cada dia més com una institució independent, de prestigi i de referència. Jaume Padrós va destacar que el programa ha tingut molt en compte el context actual i els reptes de futur (socials, tecnològics, demogràfics...) i va avançar que la nova Junta  buscarà acords i complicitats amb l’Administració, societats científiques, universitats, sindicats, resta de professionals, etc.

La trobada es va cloure amb la intervenció del director del CatSalut, David Elvira, que va destacar la tasca dels metges i de la resta de professionals sanitaris durant tots aquests anys de crisi econòmica  i d’insuficiència pressupostària per tal de salvaguardar la qualitat assistencial. Elvira també va recordar que professionals i Administració comparteixen objectius comuns i va apostar per la col·laboració.


Acte Programa de Govern

  

Eixos d’actuació prioritaris de la Junta de Govern 

El programa, que consta de 68 punts, té sis eixos d’actuació: 

  • Promoció del lideratge dels professionals. 
  • Participació dels professionals als òrgans de govern i de decisió de les organitzacions sanitàries.
  • Lluita contra la precarietat laboral. 
  • Abordatge del repte de la conciliació. 
  • Abordatge del relleu generacional (demografia de la professió).
  • Acompanyament i suport als companys i famílies en situació de vulnerabilitat.

Composició de l’Assemblea de Compromissaris