Què li demanes a la nova Junta de Govern?
CoMB MÓN SANITARI MÓN PROFESSIONAL SERVEIS COL·LEGIALS

Què li demanes a la nova Junta de Govern?

José Ramón García Garzón

José Ramón García Garzón,
Medicina Nuclear 

A la nova Junta de Govern del CoMB li faria algunes peticions, seguint la línia de les formulades per Neutralitat.com. Per exemple, que vetlli pel compliment dels deures i per la protecció dels drets dels metges i metgesses i que promogui el respecte de la societat cap als professionals. També que lluiti per la millora de les nostres condicions de feina i salarials i que no faci posicionaments polítics en nom de tots els col·legiats i col·legiades. Li demano que passi comptes de la seva gestió amb transparència i que revisi el nostre sistema electoral. Per últim, és important que promogui la conciliació familiar i laboral i que lluiti contra la discriminació per raó d’edat, sexe, nacionalitat, llengua, o qualsevol altre motiu.


Cèlia Cols Sagarra

Cèlia Cols Sagarra,
metgessa de Família. Adjunta a la Direcció EAP Martorell Rural

El sistema sanitari, tal com el coneixem ara, necessita una reforma per poder seguir treballant amb excel·lència. A la nova Junta li demanaria, en primer lloc, ajudar a potenciar l’atenció primària com a base del sistema sanitari del futur, promovent i fomentant l’autonomia dels professionals que hi treballem. Per mi, el segon punt prioritari cal emmarcar-lo en la situació del futur immediat davant la jubilació d’un gran nombre de professionals, sense recanvi generacional i amb metges joves treballant amb contractes precaris. Per aquest motiu, crec que seria necessari treballar en aquest punt, proposant una millora davant el canvi generacional, sense oblidar la necessitat de la conciliació familiar, cada vegada més demandada, però difícil de fer en la nostra professió.


Antoni Sisó Almirall

Antoni Sisó Almirall,
president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC)

Renovar la relació entre el CoMB i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), entitat que defensa i representa els valors professionals de dedicació, respecte, proximitat, lleialtat, prudència, equitat i honradesa.Promoure el lideratge del metge/ssa de família, defensant la centralitat dels Equips d’Atenció Primària com a porta d’entrada al sistema sanitari: ampliant el finançament i el multiprofessionalisme dels equips, recuperant nivells retributius i reconeixement social.Vetllar per l’estabilització laboral i millorar les condicions: per la salut del professional i per la seguretat del pacient.Emprendre un pla d’acció per desenvolupar les directrius de la Declaració de Girona 2016.


Pablo López Ojeda

Pablo López Ojeda,
neurocirurgià de l’Hospital Universitari de Bellvitge

A la nova Junta, li demano que aposti per la gent jove, perquè pugui trobar una sortida laboral que no sigui en precari, i que treballi per millorar la conciliació familiar. Que ajudi a facilitar la formació dels metges joves en centres reconeguts a l’estranger (fellowships i observerships). Que lluiti per aconseguir un reconeixement i unes retribucions més dignes en els diferents àmbits assistencials, tant al sector públic com al privat, i que intenti buscar acords per evitar el abusos de les mútues. Finalment, li demano que centri el seus esforços en els problemes dels metges i eviti els posicionaments polítics o ideològics.


Laura Castelltort Mascó

Laura Castelltort Mascó,
Anestesiòloga de l’Hospital del Mar

És prioritari que la nova Junta insisteixi en la lluita contra la precarietat laboral que afecta una part molt important del nostre col·lectiu, especialment, els metges i metgesses joves. És bàsic dedicar esforços als professionals del futur també pel que fa a oferir-los oportunitats de formació i de fer recerca puntera.Les dones metgesses també necessitem el suport del Col·legi per arribar a una igualtat real a la feina, tant d’oportunitats com de condicions laborals. Una condició indispensable és aconseguir garantir la conciliació de la vida laboral i familiar als centres sanitaris.Per acabar, demanaria a la Junta que defensi el nostre sistema sanitari, que és el resultat de l’esforç de molts professionals i de tota la societat catalana, i, sempre que sigui necessari, que defensi també les nostres institucions i els nostres drets democràtics.