CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

Assemblea de Compromissaris
Octubre i desembre 2017

A finals de 2017 es van celebrar dues sessions de l’Assemblea de Compromissaris. La Junta de Govern va convocar eleccions col·legials. Així mateix, el president del Col·legi, Jaume Padrós, va detallar les principals actuacions que s’havien dut a terme en dels darrers mesos: el debat de futur al voltant de la medicina privada; els tres guardons que la publicació Diario Médico va atorgar al Col·legi; els premis a l’Excel·lència Professional; el lliurament de la insígnia d’or de la professió al doctor Vinyas, exdegà de la facultat de Lleida; per la seva contribució en el camp docent i de la bioètica, i el lliurament de les beques Bada, destinades a promoure la formació de metges cooperants i a contribuir en la millora de les condicions sanitàries dels països en desenvolupament.

Eleccions col·legials

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el 14 de desembre de 2017, va convocar eleccions per a la renovació dels membres de l’Assemblea de Compromissaris i de la Junta. En la sessió els compromissaris van votar l’elecció dels membres de la Junta Electoral encarregada de portar a terme tot el procés electoral. Jaume Padrós es va acomiadar com a president donant les gràcies “per haver-me deixat representar la professió més estimada i més respectada. Ho he intentat fer amb el màxim d’entrega i dedicació. I el balanç que faig és molt bo”, va concloure.

Pel que fa al pressupost, inclòs en l’ordre del dia, el tresorer, Lluis Esteve, va proposar prorrogar el del 2017 per al 2018, proposta que va obtenir el suport dels compromissaris. 

Per la seva banda, el secretari de la Junta, Gustavo Tolchinsky, va presentar el resum de l’activitat reguladora de l’exercici professional. 

Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional

En l’Assemblea d’octubre el director del Servei de Responsabilitat Professional i director de l’àrea de Praxi, Josep Arimany-Manso, va donar a conèixer als compromissaris el nou model propi de cobertura i gestió de la responsabilitat civil dels professionals que ha estat reconegut com a capdavanter a Europa i que garanteix tant la seguretat del metge com una atenció directa i personalitzada per part de professionals al seu servei des del mateix Col·legi. La recent adjudicació per un període de quatre anys (prorrogable fins a sis) a la companyia francesa SHAM de la pòlissa de RCP (intermediada per la corredoria especialitzada Medicorasse i gestionada pel Servei de Responsabilitat Professional del CoMB), assegura l’estabilitat i seguretat jurídica als professionals.

Resultats del Grup Med

En la mateixa sessió, el conseller delegat i director general del Grup Med, Albert Lluch, va presentar els resultats anuals fent referència en primera instància a l’equip humà que treballa a la corporació i que constitueix el seu actiu més valuós. Seguidament va presentar els resultats anuals de cada una de les empreses, unes xifres que confirmen la tendència de creixement dels últims anys i de les quals el Col·legi rep una aportació directa de 2.245.938 euros, uns beneficis econòmics que permeten finançar millor els projectes col·legials, així com més serveis i ajuts socials i econòmics per als col·legiats i les seves famílies.