Programa de Protecció Social Ajuts d’atenció social i a la dependència

El Programa de Protecció Social (PPS) del Col·legi promou el benestar i la qualitat de vida dels metges i llurs famílies, especialment davant de qualsevol contingència que posi en risc la seva autonomia personal o familiar derivada de situacions vinculades a problemes de salut o socials.

L’atenció d’un familiar dependent, amb algun tipus de trastorn o una malaltia degenerativa, pot afectar el benestar i la qualitat de vida de les persones que l’envolten. Des del PPS s’ofereix orientació personalitzada als col·legiats i familiars pel que fa als serveis, recursos i prestacions adients, l’organització de l’ajuda familiar i professional, les adaptacions de la llar, l’avaluació de les pòlisses contractades, la valoració del grau de discapacitat, etc. També s’ofereix orientació sobre les possibilitats d’obtenir recursos de la xarxa pública, consell pel que fa a les diferents alternatives financeres per poder pal·liar o solucionar dificultats econòmiques derivades d’una situació de dependència (residència privada, etc.) i per presentar les sol·licituds dels ajuts d’atenció social i a la dependència.