Àngels Escorsell, Miquel Sanz, Mónica Povedano, Montserrat Bernabeu,  Marc Coronas i Àlvar Agustí.

D’esquerra a dreta: Àngels Escorsell, Miquel Sanz, Mónica Povedano, Montserrat Bernabeu, Marc Coronas i Àlvar Agustí.

CoMB MÓN PROFESSIONAL

L’atenció a pacients amb dificultats de comunicació

Davant pacients en situació de complexitat clínica, el metge i els professionals sanitaris han de ser conscients de les dificultats de comunicació que aquestes situacions poden generar i conèixer els recursos disponibles per poder fer-hi front.

El Col·legi es va fer ressò de les dificultats de comunicació que sovint es presenten en l’atenció a pacients complexos i va promoure un debat en el qual es van presentar alguns recursos disponibles per fer front a aquestes situacions. Professionals de l’Hospital Clínic, l’Hospital de Bellvitge i l’Institut Guttman van participar en una taula rodona sobre aquesta qüestió. La inauguració de l’acte va anar a càrrec de la directora general d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Mireia Mata.

Va presentar i moderar el debat Àngels Escorsell, vocal de la Junta del CoMB, que va assenyalar que el col·lectiu mèdic ha après molt sobre com tractar malalties i com tractar bé el malalt, però “encara no té prou en compte la persona”. Segons Escorsell, cal reconèixer que els professionals tenen mancances pel que fa a la comunicació i l’abordatge de la dimensió personal dels pacients. El director de l’Institut Clínic Respiratori (ICR) de l’Hospital Clínic, Àlvar Agustí, va oferir una doble visió molt interessant: com a pacient i com a metge. En el vessant de pacient, Agustí va ser molt clar a l’hora de parlar de les seves dificultats de comunicació i va llençar tres missatges. Primer: “la vida és fràgil i tots podem acabar, tard o d’hora, sent malalts i tenint dificultats de comunicació”. Segon: “la comunicació és clau en qualsevol àmbit de la pràctica mèdica”. I tercer: “els metges mereixem una crítica perquè sovint anem de sobrats”.

La neurofisiòloga i responsable de la Unitat de Motoneurona de l’Hospital de Bellvitge, Mònica Povedano, va acostar a l’audiència els problemes de comunicació que es plantegen amb els malalts d’esclerosi lateral amiotròfica (ELA). Povedano va destacar que, malgrat que existeixen eines que ajuden els professionals a comunicar-se amb aquests pacients, cal tenir en compte que, variables com l’edat, el nivell d’estudis o els recursos econòmics, “són determinants perquè puguin adaptar-se o no a les eines que els oferim”.

Estratègies diferents

Montserrat Bernabeu, cap de l’Àrea Mèdica i responsable de la Unitat de Dany Cerebral  de l’Institut Guttman, va exposar que la comunicació s’altera de maneres diferents, depenent de la lesió que hagi tingut lloc a nivell del cervell. “Per a cada lesió, hi ha una estratègia d’abordatge, amb diferents tipus de comunicació”, va explicar. Bernabeu va destacar que cal sempre tenir molt en compte el vessant cognitiu.

El professor del departament de Psicologia Evolutiva  i de l’Educació de la Universitat de Barcelona (UB), Marc Coronas, va explicar el servei que ofereix  la UTAC Sírius (Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació), una iniciativa impulsada des de la facultat de Psicologia de la UB en conveni amb el departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Coronas va explicar com des de la UTAC s’aplica la comunicació augmentativa, a través d’estratègies, materials i aparells (d’alta i baixa tecnologia) que es posen a disposició de les persones que tenen dificultats amb la parla per tal que puguin comunicar-se amb formes d’expressió alternatives.  

Altres experiències tecnològiques per comunicar-se amb el pacient les va exposar el coordinador d’Infermeria de la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital Clínic, Miquel Sanz, que va advertir que una comunicació ineficaç impacta de manera molt negativa en la satisfacció del pacient per les cures. Per Sanz, cal protocol·litzar les estratègies de comunicació a les UCI i seleccionar els sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (SAAC) més escaients en cada cas. “Una bona comunicació humanitza el servei de les UCI i millora la resposta del pacient”, va assenyalar Sanz.