La cura de la salut del professional
CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

La cura de la salut del professional

L’equip docent de la Fundació Galatea ha començat a impartir el curs presencial Promoció de la salut a la feina: la cura de la salut del professional, amb l’objectiu de millorar els recursos i les habilitats per al desenvolupament professional saludable i d’oferir un espai per a l’aprenentatge, el debat i la reflexió sobre els factors psicosocials que hi influeixen.

El primer curs es va impartir el 21 de febrer i, de moment, ja se n’ha programat una pròxima edició per a l’11 de maig. La necessitat d’aquest seminari sorgeix de la constatació que les professions de l’àmbit de la salut són especialment susceptibles de generar elevats nivells d’estrès i de desgast emocional. Per tant, aquest seminari pretén ser una eina que ajudi al desenvolupament d’una vivència més satisfactòria de la feina i a prevenir l’estrès laboral.

A més d’aquest curs, la Fundació Galatea n’ofereix d’altres també presencials i adreçats a promoure l’exercici saludable, com el de Lideratge d’equips sanitaris eficaços i saludables (el primer es va oferir el passat 10 de novembre i la edició següent tindrà lloc el 27 d’abril) i el de Treball en equip i qualitat de l’atenció: benestar de pacients i professionals. Tota la informació es pot consultar al web de Fundació Galatea.