Vintè aniversari del Sistema d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada
CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

Vintè aniversari del Sistema d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), conjuntament amb el Departament de Salut, va celebrar les dues dècades de funcionament del Sistema d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada de les Professions Sanitàries en un acte que va incloure una sessió sobre gamificació i el paper del joc com a estratègia d’aprenentatge.

En la presentació de l’acte el secretari del CoMB, Gustavo Tolchinsky, va recordar que el sistema d’acreditació va néixer amb l’objectiu de dotar les activitats formatives d’un segell de qualitat identificatiu, que fos útil tant per al professional que triava una formació, com per als agents que havien de contractar personal sanitari. 

“En 20 anys l’oferta formativa ha canviat moltíssim. Les activitats s’han anat fent més breus i n´ha millorat molt la qualitat metodològica”, explica la responsable del Servei d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada, Helena Segura. Els formats s’han diversificat (sessions clíniques, formació on line, webinars, estades formatives, etc.) i la tendència és cap a una formació més centrada en l’aprenentatge que no pas en els coneixements.