Un any després del 3r Congrés de la Professió
CoMB MÓN PROFESSIONAL

Un any després del 3r Congrés de la Professió

Al novembre va fer un any de la celebració a Girona del 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya. Va ser la culminació de mesos de treball, reflexió, debat i participació de molts professionals que es van implicar per fer que el Congrés no tan sols fos un gran esdeveniment de reafirmació de la professió i dels seus valors sinó també una iniciativa útil per a la cohesió entre companys i per a l’avenç de l’exercici de la medicina.

Durant el darrer any, la Junta de Govern del Col·legi s’ha marcat com a objectiu que les conclusions del Congrés i, especialment, els principis que van inspirar la Declaració de Girona, siguin una guia per a la seva activitat i els projectes que ha desenvolupat al llarg del 2017: 

  • Accions contra la precarietat laboral.
  • Document sobre “La conciliació de la vida laboral, familiar i personal de metges i metgesses. 
  • Document de Posició sobre “La situació de l’atenció primària i propostes de millora”.
  • Sobre demografia mèdica; Propostes per a una planificació de la necessitat de metges.
  • Document de Posició del CCMC sobre “El malalt oncològic: El malalt amb càncer. Els tractaments oncològics i pal·liatius, les teràpies sense evidència científica i les pseudociències.”