CoMB SECCIONS I COMARQUES

Metges e-salut

mSalut: reptes i oportunitats per als sistemes de salut

Mireia Sans, presidenta de la Secció d’e-salut

Diferents membres de la Secció vàrem participar, el passat 29 de novembre, en el projecte “mSalut: reptes i oportunitats per als sistemes de salut”, liderat per Open Evidence Research de la Universitat Oberta de Catalunya i finançat pel programa Recercaixa de l’Obra Social “la Caixa”.

Aquesta participació va consistir en un workshop on vam analitzar la percepció que els professionals sanitaris tenen sobre l’accés, adopció, usos i impacte en l’ús de les aplicacions mòbils en salut (mSalut) en la seva pràctica diària. Es van identificar els principals factors facilitadors i inhibidors que permeten fer d’aquest tipus de tecnologies una realitat en el nostre sistema de salut.

El que és obvi és que les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i especialment els telèfons intel·ligents, formen part de la nostra vida quotidiana. En aquest sentit, l’àmbit de la salut i els sistemes sanitaris no són una excepció i cada vegada són més els ciutadans, pacients, organitzacions sanitàries, professionals i gestors que veuen en la mSalut una oportunitat per millorar la qualitat de vida dels pacients, millorar el seu estat de salut i augmentar la qualitat assistencial, alhora que es garanteix la sostenibilitat, l’equitat i l’accessibilitat als sistemes de salut. No obstant això, malgrat totes les potencialitats que ofereixen els telèfons intel·ligents, els nivells d’adopció en els sistemes de salut encara estan lluny de produir impactes positius significatius, i és per això que la Secció intenta estar al dia, participar i sensibilitzar sobre el seu ús.