Natàlia Pérez de la Ossa
INNOVACIÓ

ENTREVISTA: Natàlia Pérez de la Ossa,
Coordinadora de la Unitat d’Ictus de l’Hospital Germans Trias i Pujol

“L’aplicació ‘MetrICS’ ens permet detectar els processos on ens endarrerim més quan tractem l’ictus i corregir-los”

A Catalunya, l’ictus provoca més de 13.000 ingressos hospitalaris l’any, i més del 40 % de les persones que el pateixen acaben tenint una discapacitat. La clau per augmentar les possibilitats de recuperar-se sense seqüeles és la rapidesa en el diagnòstic i l’aplicació del tractament. Per això, la Unitat d’Ictus de l’Hospital Germans Trias i Pujol ha desenvolupat MetrICS. Aquesta aplicació, compatible amb qualsevol dispositiu mòbil, permet cronometrar la durada de totes les actuacions associades al protocol de l’ictus, analitzar-ne els resultats i posar en marxa mesures per optimitzar el temps de resposta. L’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital Universitari Vall d’Hebron també s’han sumat al projecte.   

Què és MetrICS?
MetrICS és una aplicació que ens permet monitoritzar el temps d’assistència al pacient que arriba a l’hospital amb un ictus agut. Fent simplement un clic es registren a l’aplicació totes les actuacions que fem en temps real. L’aplicació ens marca el que passa en cada moment, des que el pacient entra a l’hospital fins al final del tractament. 

Quins avantatges té per al metge?
L’aplicació ens ha permès tenir controlat, de forma prospectiva i molt ajustada, el temps que es triga a tractar els pacients i posar mesures per millorar-lo. En l’ictus és molt important actuar com més ràpid millor. De fet, tots els hospitals aspiren a reduir al màxim el temps d’actuació i tractament de l’ictus. Amb MetrICS veiem quins són els processos intrahospitalaris que ens provoquen l’endarreriment en el tractament i podem controlar si ens ajustem als estàndards de qualitat. 

I per al pacient?
Una millora de la qualitat es tradueix en què el pacient pot rebre el seu tractament abans i això suposa més possibilitats de recuperació. Això, en l’ictus, i en altres patologies en les quals cada minut compta, és molt important. 

Quins resultats heu obtingut fins al moment?
Vam començar a fer servir l’aplicació fa uns dos anys. Cada sis mesos fem una anàlisi dels temps intrahospitalaris i intentem corregir aquells punts en els quals ens endarrerim més. Per cada pacient que atenem, en finalitzar el tractament, des de l’App es crea un informe que compartim amb la resta de l’equip i ens serveix de motivació per fer-ho cada vegada millor. També ha afavorit la col·laboració entre l’equip. 

En quina fase es troba el projecte?
Hem fet una nova actualització per adaptar-la als protocols, que van canviant amb el temps. Una de les novetats d’aquesta versió és que tota la informació que registrem a l’aplicació viatja automàticament cap a un sistema informàtic que es connecta al de l’hospital. D’aquesta manera quan fas l’informe del pacient, ja tens incorporades totes les dades i pots compartir la informació. 

Quines altres eines tecnològiques utilitzeu al servei?
Un projecte molt important que s’ha desenvolupat és la Xarxa Teleictus, formada per 12 hospitals i que ens permet tractar a distància pacients que arriben a un d’aquests centres amb un ictus. Aquí a l’hospital hem desenvolupat l’escala RACE, que s’ha implementat a tot Catalunya, i que ajuda a valorar la gravetat dels pacients amb ictus agut en l’àmbit prehospitalari; hi ha una App per calcular l’escala RACE. Cada vegada s’estan desenvolupant més sistemes de telemedicina, tot millorant la connexió i la comunicació entre diferents esglaons dels nivells assistencials.

Accés a l'entrevista.termes