Termcat
CoMB CULTURA I SOCIETAT

Les denominacions de vacunes en català (I)

Les denominacions de vacunes presenten molta variació en totes les llengües, deguda en gran mesura al fet que són denominacions llargues i sintagmàtiques que poden incloure referències a més d’una malaltia, referències a les variants d’un patogen o referències a la composició de la vacuna. 

Per aquest motiu, i arran de la publicació l’any 2015 de la Terminologia de les vacunes (dins de la col·lecció Diccionaris en Línia), el Consell Supervisor, l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, va establir un criteri sobre les denominacions de vacunes en català, avalat per diversos experts en vacunologia.

El nucli de les denominacions: vacuna o vaccí?
Com a nucli de les denominacions, es considera prioritària la forma vacuna, ja recollida a la primera edició del diccionari normatiu com a sinònim de vaccí, perquè és la forma habitual actualment per a fer referència a aquest concepte. 

També es consideren adequades, però, les denominacions creades a partir del nucli vaccí, que és la forma genuïna i tradicional. 

L’estructura general de les denominacions
Es recomana construir les denominacions de vacunes seguint un dels dos patrons següents: 

a) vacuna + anti- + adjectiu relatiu a la malaltia o al patogen: vacuna antigripal, vacuna antitetànica

b) vacuna + contra + article definit + nom de la malaltia o del patogen: vacuna contra la grip, vacuna contra el tètanus

Pel que fa a les construccions amb el prefix anti-, es creen sempre que sigui possible amb l’adjectiu que expressa relació amb la malaltia o amb el patogen (per exemple, vacuna antivariolosa, contra la verola, o vacuna antipertússica, contra la tos ferina). Només quan no existeix o no és possible crear un adjectiu, normalment perquè el nom de la malaltia o del patogen és un sintagma, el prefix anti- s’adjunta al nom de la malaltia o del patogen i no a un adjectiu (per exemple, vacuna anti-hepatitis A o vacuna anti-encefalitis japonesa). 

Tal com estableix la normativa, el prefix anti- s’escriu seguit de guionet quan precedeix un sintagma (per exemple, vacuna anti-herpes zòster o vacuna anti-virus del papil·loma humà). En la resta de casos, s’escriu aglutinat a la forma que el segueix (vacuna antipneumocòccica, vacuna antirotavírica, etc.).

Podeu completar la informació sobre aquests criteris al web del TERMCAT o al proper Consultori terminològic.


Més informació a: www.termcat.cat