Nou paradigma de l’assegurament de la responsabilitat civil sanitària
CoMB SERVEIS COL·LEGIALS

Nou paradigma de l’assegurament de la responsabilitat civil sanitària

Les condicions econòmiques assolides en la nova pòlissa de responsabilitat civil professional amb l’asseguradora Sham suposen un èxit per al Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) en uns temps difícils per al sector i garanteixen l’estabilitat i la sostenibilitat del model de cobertura de la responsabilitat professional mèdica a Catalunya.

Corren temps difícils en el mercat assegurador de la responsabilitat professional sanitària. L’entrada en vigor del nou barem d’accidents de trànsit (Llei 35/2015 de reforma del sistema per valoració de danys i perjudicis produïts en accidents de circulació), que els jutges utilitzen de manera orientativa per indemnitzar els casos de responsabilitat civil sanitària, ha suposat un increment molt important de les indemnitzacions, que, en ocasions, ha arribat a triplicar les que es preveien en l’anterior barem, segons les estimacions del CoMB.

Això, juntament amb els baixos tipus d’interès fruit de les polítiques del Banc Central Europeu, que dificulten l’obtenció de rendiments financers amb els quals fins ara les companyies asseguradores complementaven les primes de les assegurances, són els principals factors que han contribuït a una nova crisi de l’assegurament de la responsabilitat civil sanitària a Espanya.

Companyies que tradicionalment asseguraven aquest sector, com Mapfre o Zurich, que han estat líders absoluts durant la darrera dècada, s’han anat retirant progressivament del mercat.

Això ha comportat importants dificultats d’assegurament a diverses comunitats autònomes, amb concursos deserts, com en el cas d’Andalusia, Múrcia o Extremadura, i amb un enduriment de les condicions d’adjudicació amb notables increments de prima que, en ocasions, han arribat al 178 %. A més a més, s’ha generalitzat la introducció de franquícies i han aparegut els asseguraments parcials, que es caracteritzen perquè asseguren només una part de la responsabilitat.

Però la crisi no sols afecta el sector públic. En els darrers mesos, alguns col·legis professionals han tingut dificultats per assegurar la responsabilitat civil dels seus col·legiats i també s’ha pogut constatar un enduriment significatiu de les condicions de contractació per a algunes especialitats. 

En aquest context, el 30 de juny del 2017 vencia la pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil professional a Catalunya contractada conjuntament pel CCMC i el CatSalut, havent anunciat Zurich que no es tornaria a presentar  al concurs. A Catalunya disposem d’un model propi de Responsabilitat Civil Professional Mèdica únic i capdavanter a Europa, que, amb més de 26.000 assegurats, ha esdevingut un model de cobertura de referència entre el col·lectiu sanitari.

Destaca d’aquest model, intermediat per la Corredoria del Col·legi de Metges de Barcelona —Medicorasse CS—, que la companyia asseguradora hagi de delegar en el Servei de Responsabilitat Professional del CCMC (SRP), adscrit a l’ Àrea de Praxi del CoMB, la gestió, tramitació i defensa de totes les reclamacions. 

En els darrers anys, un dels principals objectius de l’SRP ha estat dur a terme una política activa de gestió de riscos (Risk Management), orientada a la investigació i prevenció en seguretat clínica, que s’ha traduït en una important reducció de la sinistralitat.

Mitjançant concurs públic, amb una contractació conjunta i coordinada entre el CCMC i el CatSalut, la pòlissa col·lectiva va ser adjudicada el juliol passat a Sham, Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (80 %) i amb una coassegurança amb SegurCaixa-Adeslas (20 %). Amb l’adjudicació del nou concurs, es manté i reforça el protagonisme de l’SRP del CCMC i del model català d’assegurament de CCMC-CatSalut.

Un dels elements que va cridar l’atenció a Sham, una mútua d’assegurances francesa fundada l’any 1927 i especialista en l’assegurament i la gestió de riscos sanitaris, que darrerament ha entrat al mercat espanyol de l’assegurament de la responsabilitat civil sanitària, va ser precisament compartir la visió del CoMB —i el CCMC—  de gestió de riscos (Risk Management).

La nova pòlissa de responsabilitat civil professional va ser adjudicada per un període de quatre anys, prorrogables per dos anys més. Es tracta d'un període més llarg que el de les adjudicacions dels altres serveis de salut; amb un manteniment de les cobertures, sense franquícies i amb un increment contingut de la prima, fet que permetrà als col·legiats assegurats pagar en el període 2018-2021 una prima inferior a la vigent en l’exercici 2012. Les nostres dades mostren una estabilitat quant a freqüència de sinistres, però mantenim les incerteses respecte a l’evolució dels costos de les indemnitzacions sota el nou barem.

Sham, mútua francesa amb seu a Lió (França) i amb més de 90 anys de trajectòria al sector sanitari, assegura un 60 % dels metges i el 70 % dels hospitals públics a França.

Aquesta adjudicació per quatre anys i en les condicions econòmiques assolides suposa un èxit pel CoMB i el CCMC, en uns temps difícils per al sector i garanteixen l’estabilitat i sostenibilitat del model de cobertura de la responsabilitat professional mèdica a Catalunya. 

Josep Arimany Manso, 
director de l'SRP del CCMC