CoMB MÓN SANITARI

L’atenció primària peça clau per a la salut i la cohesió social

El Dia de l’Atenció Primària celebrat el passat abril, el Col·legi va aprofitar per reconèixer, en un document i al web col·legial, el paper que té aquest àmbit assistencial com a element fonamental per a la cohesió social i per pal·liar les desigualtats. Aquest any se celebra el 40è aniversari de la Declaració d’Alma-Ata (1978), on, sota els auspicis de l’OMS, es van definir i recollir per primer cop els valors de l’atenció primària per garantir l’equitat en l’accés a la salut. El document del CoMB destaca que l'atenció primària no tan sols ha assolit una elevada capacitat de resolució de problemes de salut, sinó que, gràcies a l’excel·lència dels professionals, s’ha guanyat el reconeixement i la complicitat dels ciutadans, malgrat les mancances que el sistema arrossega.

L’atenció primària és una peça clau del sistema sanitari públic de Catalunya. Així ho demostren els més de quaranta-cinc milions de visites que s’hi atenen cada any i els més de quinze mil professionals altament qualificats que treballen a les 369 àrees bàsiques de salut distribuïdes pel territori.

La Junta de Govern del CoMB ha formulat en dels darrers anys diferents propostes de millora per a l’atenció primària a Catalunya. La iniciativa més recent és el Document de Posició sobre “La situació de l’atenció primària i propostes de millora”, que va ser el resultat participatiu de més de cent cinquanta metges i metgesses d’atenció primària.

Més informació: www.comb.cat